Õigusaktide veebilehel avaldatakse Tallinna Tehnikaülikooli õigusaktide terviktekstid. Terviktekstid avaldatakse valdkondade kaupa olulisematest ülikooli õigusaktidest. Valides ülevalt menüüs Teid huvitava valdkonna, on nähtavad kehtivas seisus valdkonda reguleerivad õigusaktid.

Ülikool tegutseb Tallinna Tehnikaülikooli seaduse, kõrgharidusseaduseteadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, kõrgharidusstandardi ja muude õigusaktide alusel.