Õigusaktide veebilehel avaldatakse Tallinna Tehnikaülikooli õigusaktide terviktekstid.

Ülikool tegutseb Tallinna Tehnikaülikooli seaduse, kõrgharidusseaduseteadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, kõrgharidusstandardi ja muude õigusaktide alusel.