I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2022/2023. õa vastuvõtutingimused

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.11.2021 otsusega nr 20

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.11.2021

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2

senat OTSUSTAB:

  1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused ja lävendid 2022/2023. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).
  2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise hariduse nõuded, konkursi tingimused ja lävendid 2022/2023. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).
  3. Moodustada kuni 15 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlaste vastuvõtuks.
  4. Otsus jõustub allkirjastamisel.