Juhtimine ja tugiteenused> Juhtimine ja esindamine

Auditikomitee liikmed

Moodustatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 10.02.2015 otsusega nr 5 (jõustunud 01.02.2015)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 25.09.2015 otsusega nr 14 (jõustunud 01.09.2015)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 05.02.2016 otsusega nr 1
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 20.10.2017 otsusega nr 7
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 08.05.2020 otsusega nr 4

Tallinna Tehnikaülikooli auditikomitee liikmed:

1. Martti Talgre, AS Infortar, tegevjuht, auditikomitee esimees;
2. Laur Hiob, TTÜ peajurist;
3. Tiina Randma-Liiv, professor, Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige;
4. Vaiko Tammeväli, AS Swedbank juhatuse liige ja finantsjuht.