Auditikomitee liikmed

Nimetatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 07.06.2024 otsusega nr 7 (jõustunud 07.06.2024)

Tallinna Tehnikaülikooli auditikomitee liikmed tähtajaga kuni 31. august 2027:

Tuginedes audiitortegevuse seaduse § 97 lõikele 1

nõukogu OTSUSTAB:

1. Kinnitada kuni 31. augustini 2027. a Tallinna Tehnikaülikooli auditikomitee järgmises koosseisus:

1.1 Tõnu Grünberg – Greenergy Data Centers tegevjuht;

1.2 Laur Hiob – peajurist;

1.3 Tiina Randma-Liiv – Tallinna Tehnikaülikooli professor ja nõukogu liige;

1.4 Martti Talgre – Infortar AS juhatuse liige.

2. Otsus jõustub tagasiulatuvalt 07.06.2024.