Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi nõukogu koosseis tähtajaga alates 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 04.07.2022 korraldusega nr 1-24/215

1. Maarja Grossberg-Kuusk, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktori kohusetäitja, täisprofessor tenuuris, nõukogu esimees;
2. Jaan Kers, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris;
3. Andres Krumme, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris;
4. Malle Krunks, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi täisprofessor tenuuris;
5. Ilona Oja Acik, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris;
6. Sergei Preis, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi täisprofessor tenuuris;
7. Andres Trikkel, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi täisprofessor tenuuris;
8. Marit Kauk-Kuusik, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
9. Vitali Sõritski, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi juhtivteadur, akadeemilise personali esindaja;
10. Olga Volobujeva, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
11. Sergei Bereznev, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi dotsent, töötajate esindaja;
12. Marina Kritševskaja, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemlektor, töötajate esindaja;
13. Kristi Timmo, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, töötajate esindaja;
14. Mai Uibu, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, töötajate esindaja;
15. Kristen Altof, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.

Nõukogu koosseisu volitused kehtivad alates 01.09.2022 kuni 31.08.2025.