Otsustuskogud> Teaduskonna nõukogu Inseneriteaduskond> Juhtimine

Inseneriteaduskonna nõukogu koosseis tähtajaga alates 01.10.2022 kuni 31.08.2025

Kinnitatud rektori 06.10.2022 käskkirjaga nr 51
 1. Fjodor Sergejev, inseneriteaduskonna dekaan, nõukogu esimees;
 2.  Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor;
 3. Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor;
 4. Alar Konist, energiatehnoloogia instituudi direktori kohusetäitja;
 5. Maarja Grossberg-Kuusk, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktori kohusetäitja;
 6. Kristo Karjust, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor;
 7. Merit Kindsigo, Kuressaare kolledži direktor;
 8. Aime Ruus, Tartu kolledži direktor;
 9. Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor;
 10. Irene Lill, ehituse ja arhitektuuri instituudi akadeemilise personali esindaja;
 11. Toomas Vaimann, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi akadeemilise personali esindaja;
 12. Anna Volkova, energiatehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 13. Marina Kritševskaja, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 14. Martin Eerme, mehaanika ja tööstustehnika instituudi akadeemilise personali esindaja;
 15. Mihkel Kõrgesaar, Kuressaare kolledži akadeemilise personali esindaja;
 16. Mihkel Kiviste, Tartu kolledži akadeemilise personali esindaja;
 17. Allan Niidu, Virumaa kolledži akadeemilise personali esindaja;
 18. Helena Kuivjõgi, üliõpilaste esindaja (doktorant);
 19. Katriin Vinogradov, üliõpilaste esindaja;
 20. Raimond Vink, üliõpilaste esindaja;
 21. Heiki Meos, EstKonsult OÜ ekspert, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige, dekaani nimetatud liige;
 22. Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht, dekaani nimetatud liige;
 23. Frid Kaljas, Festo Baltikumi müügijuht, dekaani nimetatud liige.