Otsustuskogud> Teaduskonna nõukogu Inseneriteaduskond> Juhtimine

Inseneriteaduskonna nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud rektori 28.08.2019 käskkirjaga nr 32 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud rektori 04.02.2020 käskkirjaga nr 6
Muudetud rektori 24.03.2020 käskkirjaga nr 13
Muudetud rektori 22.09.2021 käskkirjaga nr 42
 1. Fjodor Sergejev – inseneriteaduskonna dekaan, professor, nõukogu esimees;
 2. Jarek Kurnitski – ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, professor;
 3. Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor, professor;
 4. Andres Siirde – energiatehnoloogia instituudi direktor, professor;
 5. Renno Veinthal – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor, professor;
 6. Kristo Karjust – mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, professor;
 7. Lembit Nei – Tartu kolledži direktor, professor;
 8. Mare Roosileht – Virumaa kolledži direktor;
 9. Veiko Viil – Kuressaare kolledži direktori kohusetäitja;
 10. Irene Lill – professor, ehituse ja arhitektuuri instituut, akadeemilise personali esindaja;
 11. Argo Rosin – professor, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, akadeemilise personali esindaja;
 12. Alar Konist – professor, energiatehnoloogia instituut, akadeemilise personali esindaja;
 13. Andres Trikkel – professor, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, akadeemilise personali esindaja;
 14. Martin Eerme – dotsent, mehaanika ja tööstustehnika instituut, akadeemilise personali esindaja;
 15. Aime Ruus – dotsent, Tartu kolledž, akadeemilise personali esindaja;
 16. Žanna Gratšjova – lektor, Virumaa kolledž, akadeemilise personali esindaja;
 17. Mihkel Kõrgesaar – professor, Kuressaare kolledž, akadeemilise personali esindaja;
 18. Helena Kuivjõgi – üliõpilaste esindaja;
 19. Katriin Vinogradov – üliõpilaste esindaja;
 20. Rauno Kiviberg – üliõpilaste esindaja;
 21. Heiki Meos – EstKonsult OÜ juhataja, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige, dekaani nimetatud liige;
 22. Siim Umbleja – Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tegevjuht, dekaani nimetatud liige;
 23. Tõnis Vare – Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht, dekaani nimetatud liige.