Otsustuskogud> Teaduskonna nõukogu

Inseneriteaduskonna nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud rektori 28.08.2019 käskkirjaga nr 32 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud rektori 04.02.2020 käskkirjaga nr 6
Muudetud rektori 24.03.2020 käskkirjaga nr 13
 1. Fjodor Sergejev – inseneriteaduskonna dekaan, nõukogu esimees;
 2. Jarek Kurnitski – ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, professor;
 3. Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor, professor;
 4. Andres Siirde – energiatehnoloogia instituudi direktor, professor;
 5. Malle Krunks – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor, professor;
 6. Kristo Karjust – mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, dotsent (professor al. 01.09.2019);
 7. Lembit Nei – Tartu kolledži direktor, professor;
 8. Mare Roosileht – Virumaa kolledži direktor;
 9. Irene Lill – professor, ehituse ja arhitektuuri instituut;
 10. Argo Rosin – professor, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut;
 11. Alar Konist – professor, energiatehnoloogia instituut;
 12. Andres Trikkel – professor, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut;
 13. Martin Eerme – dotsent, mehaanika ja tööstustehnika instituut;
 14. Aime Ruus – dotsent, Tartu kolledž;
 15. Žanna Gratšjova – lektor, Virumaa kolledž;
 16. Erik Teder – üliõpilaste esindaja;
 17. Artjom Bašev – üliõpilaste esindaja;
 18. Madis Leinakse – üliõpilaste esindaja;
 19. Heiki Meos – EstKonsult OÜ juhataja, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige, dekaani nimetatud liige;
 20. Siim Umbleja – Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tegevjuht, dekaani nimetatud liige;
 21. Tõnis Vare – Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht, dekaani nimetatud liige.