Inseneriteaduskonna nõukogu koosseis tähtajaga alates 01.10.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud rektori 06.10.2022 käskkirjaga nr 51
Muudetud rektori 21.04.2023 käskkirjaga nr 16
Muudetud rektori 20.06.2023 käskkirjaga nr 25
 1. Fjodor Sergejev, inseneriteaduskonna dekaan, nõukogu esimees;
 2. Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor;
 3. Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor;
 4. Alar Konist, energiatehnoloogia instituudi direktor;
 5. Maarja Grossberg-Kuusk, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor;
 6. Kristo Karjust, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor;
 7. Merit Kindsigo, Kuressaare kolledži direktor;
 8. Aime Ruus, Tartu kolledži direktor;
 9. Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor;
 10. Irene Lill, ehituse ja arhitektuuri instituudi akadeemilise personali esindaja;
 11. Toomas Vaimann, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi akadeemilise personali esindaja;
 12. Anna Volkova, energiatehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 13. Marina Kritševskaja, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 14. Martin Eerme, mehaanika ja tööstustehnika instituudi akadeemilise personali esindaja;
 15. Mihkel Kõrgesaar, Kuressaare kolledži akadeemilise personali esindaja;
 16. Mihkel Kiviste, Tartu kolledži akadeemilise personali esindaja;
 17. Allan Niidu, Virumaa kolledži akadeemilise personali esindaja;
 18. Helena Kuivjõgi, üliõpilaste esindaja (doktorant);
 19. Triinu Sala, üliõpilaste esindaja;
 20. Kristiina Tammik, üliõpilaste esindaja;
 21. Heiki Meos, EstKonsult OÜ ekspert, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige, dekaani nimetatud liige;
 22. Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht, dekaani nimetatud liige;
 23. Frid Kaljas, Festo Baltikumi müügijuht, dekaani nimetatud liige.