Olümpiaadid, võistlused ja valikkursused, millel osalemist arvestatakse ülikooli eritingimusel vastuvõtul

Kehtestatud õppeprorektori 30.11.2023 korraldusega nr 192
Muudetud õppeprorektori 16.01.2024 korraldusega nr 21
Muudetud õppeprorektori 06.02.2024 korraldusega nr 41

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 06.02.2024

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli 15.02.2022 senati määrusega nr 1 kehtestatud üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 8 lõikele 2 kehtestan Eesti üleriigilised aineolümpiaadid, võistlused ja valikkursused, millel osalemist arvestab TalTech eritingimusel vastuvõtul alljärgnevalt:

1. Eesti üleriigilised aineolümpiaadid
1.1 Ajaloo olümpiaad
1.2 Bioloogiaolümpiaad
1.3 Geograafiaolümpiaad
1.4 Füüsikaolümpiaad
1.5 Informaatikaolümpiaad
1.6 Keemiaolümpiaad
1.7 Lingvistikaolümpiaad
1.8 Maateaduste olümpiaad
1.9 Majandusolümpiaad
1.10 Matemaatikaolümpiaad
1.11 TalTechi koolimatemaatika olümpiaad
1.12 Ühiskonnaõpetuse olümpiaad
1.13 Astronoomia lahtine võistlus
1.14 Füüsika lahtine võistlus
1.15 Keemia lahtine võistlus
1.16 Matemaatika lahtine võistlus
1.17 TalTechi majandusvõistlus gümnasistidele
1.18 Füüsikavõistlus „Kajakas“
1.19 TalTechi tehnikaolümpiaad

2. Rahvusvahelised võistlused
2.1 Baltimaade geograafiaolümpiaad (Baltic IGeo)
2.2 Balti keemiavõistlus (BChC)
2.3 Balti informaatikaolümpiaad (BOI)
2.4 Euroopa tüdrukute informaatikaolümpiaad (EGOI)
2.5 Euroopa tüdrukute matemaatikaolümpiaad (EGMO)
2.6 Euroopa füüsikaolümpiaad (EuPhO)
2.7 Euroopa geograafiaolümpiaad
2.8 Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss
2.9 Euroopa õpilasfirmade võistlus
2.10 Matemaatikavõistlus „Balti tee“
2.11 Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad (NBPhO)
2.12 Rahvusvaheline ajaloo olümpiaad (IHO)
2.13 Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad (IOAA)
2.14 Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (IBO)
2.15 Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad (IPO)
2.16 Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad (IPhO)
2.17 Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad (iGeO)
2.18 Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad (IOI)
2.19 Rahvusvaheline keemiaolümpiaad (IChO)
2.20 Rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad (INEPO)
2.21 Rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad (IOL)
2.22 Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad (IESO)
2.23 Rahvusvaheline majandusolümpiaad (IEO)
2.24 Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (IMO)
2.25 Rahvusvaheline online füüsikavõistlus „Physics Cup“

3. Eesti võistlused
3.1 gümnaasiumi õpilasena saavutanud saatesarjas „Rakett 69“ 1.–3. koha
3.2 sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud „Kübernaaskel“ võistluses vanemas või nooremas vanusegrupis 1.– 3. koha
3.3 insenerivõistlusel „Enginaator“ saavutanud 2023. aastal finaalvoorus 1.-5. koha või sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud valdkonna finaalvoorus 1. koha. [jõustunud 06.02.2024]
3.4 TalTechi „Labürindijooks“ võistlusel sisseastumise aastal saavutanud 1.–15 koha [jõustunud 16.01.2024]
3.5 sisseastumisel kolme viimase aasta jooksul saavutanud insenerivõistlusel „Vesinikuvõistlus“ 1. koha. Nimetatud eritingimusega võetakse vastu ainult inseneriteaduskonna ja loodusteaduskonna õppekavadele. [jõustunud 06.02.2024]

4. Digitaalse tootearenduse / Digitoote disaini 3-aastase valikkursuse (Codesters.club) kuni 15 parimat lõpetajat võetakse vastu eritingimusel IT-teaduskonna bakalaureuseõppe õppekavadele.

5. Tunnistan kehtetuks 21.06.2022 korralduse nr 1-9/78 „Olümpiaadid ja võistlused, millel osalemist arvestatakse ülikooli eritingimusel vastuvõtul“.