Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 võtmenäitajad

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 19.03.2021 otsusega nr 2

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 23.04.2021
  ARENGUKAVA 2021-2025 võtmenäitajad Baastase 2021. a alguses 2025. a sihttase
ÕPE Nominaalajaga lõpetajate osakaal 50% 60%
Magistriõppe lõpetanute keskmine sissetulek suhtes Eesti keskmise palgaga 1,53 1,65
Vähemalt 75% magistriõppe õppekava mahust õpetavad doktorikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga akadeemilised töötajad 46% 100%
Õppetegevuse summaarsed tulud (mln eurot) 54 70
TEADUS Q1 artiklite arv aastas doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta 0,47 0,70
Kaitstud doktorikraadide arv 55 90
Alanud teadus- ja arendusprojektide maht doktorikraadiga akadeemilise töötaja FTE kohta (tuhat eurot) 60,2 72
ETTE-VÕTLUS Teadus- ja arenduslepingute ja teenustööde tulu aastas (mln eurot) 10,9 13
Asutatud harg- ja muude iduettevõtete arv 4 10
Litsentseerimislepingute arv 3 10
Patentide arv aastas/Esitatud patenditaotluste arv aastas 10/13 12/20
ÜLD Maineindeks (TRIM) 85 95
Nähtavuse osakaal – Share of voice (SOV) meedias 3 suurima ülikooli (TalTech, TÜ, TLÜ) võrdluses 18% 30%
Sooline ametialane integratsioon (SAI) 0,827 0,900
Töötajaskonna rahuloluindeks (TRIM) 61 68
Kliimaneutraalne ülikool 2035*

*Võtmenäitaja täpsustub 31.12.2022.