Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasumäärade kinnitamine

Kinnistatud õppeprorektori 30.10.2019 korraldusega nr 136 (jõustunud 01.08.2020)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2020

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 määruse nr 7 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskirja“ § 3 lõikele 7

1. Kinnitan varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) taotluse läbivaatamise tasuks iga esitatud taotluse kohta 15 eurot.
2. Kinnitan VÕTA hindamise tasumäärad õppekava täitmisel ainepunktide (EAP) alusel järgmiselt:
2.1 õpingute ja täienduskoolitusest õpitu arvestamise taotlemisel mahus kuni 30 EAP (k.a) on 1 EAP eest tasumäär 12 eurot;
2.2 õpingute ja täienduskoolitusest õpitu arvestamise taotlemisel alates mahust 31 EAP-d ja rohkem on tasumäär sõltumata EAP-de arvust 360 eurot;
2.3 töökogemusest õpitu arvestamise taotlemisel on 1 EAP eest tasumäär 30 eurot;
2.4 varasemate õpingute või täienduskoolitusest või töökogemusest õpitu kombineeritud arvestamise taotlemisel on 1 EAP eest tasumäär 20 eurot.
3. Arve tulenevalt punktist 2 koostatakse ja esitatakse üliõpilasele tasumiseks nende Tallinna Tehnikaülikooli õppekava õppeaine ainepunktide alusel, mida taotleja soovib VÕTA-ga arvestada.
4. VÕTA taotluse läbivaatamise ja hindamise tasumäärasid ei kohaldata tasuta õppivale üliõpilasele, sh sihtstipendiumiga õppivale üliõpilasele, kui:
4.1 kõrgkoolide vahel on ühisõppe koostöölepingus nii kokku lepitud (külalisüliõpilasena õppimine);
4.2 üliõpilane on eelnevalt teaduskonnas kirjalikult kokku leppinud õppeainete sooritamise teises kõrgkoolis (välisriigi kõrgkoolis vahetusüliõpilasena õppimine).
5. VÕTA taotluse läbivaatamine ja hindamine on semestritasu maksvale üliõpilasele tasuta, kui üliõpilane läheb ülikoolidevahelise lepingu alusel välisriigi kõrgkooli vahetusüliõpilaseks ja õppeainete sooritamine on programmijuhiga eelnevalt kokku lepitud.
6. Kui taotletakse Tallinna Tehnikaülikoolis varem sooritatud õppeainete arvestamist, kohaldatakse üliõpilasele üksnes taotluse läbivaatamise tasu iga esitatud taotluse kohta.
7. VÕTA taotluse läbivaatamise ja hindamise tasumäärasid ei kohaldata magistriõppesse kandideerijale vastuvõtutingimuste täitmisel.
8. Korraldus jõustub 1. augustil 2020.