Sisseastumisel arvesse minevate inglise keele keeletestide loetelu ja nõutavad tulemused

Kinnitatud õppeprorektori 18.01.2024 korraldusega nr 24

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.01.2024

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.02.2022 määrusega nr 1 kehtestatud I ja II astme tasemeõppe vastuvõtueeskirja § 7 lõikele 6 ja § 10 lõikele 4:

1. Kinnitan ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks arvesse võetavate keeletestide loetelu ja nõutavad tulemused alljärgnevalt:
1.1 TOEFL iBT test (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test) ja TOEFL iBT Special Home Edition test koondtulemusega vähemalt 75 punkti. Testi osaoskustes saavutatud punktisummad ei tohi olla madalamad kui: kuulamine 17 punkti, lugemine 18 punkti, rääkimine 20 punkti, kirjutamine 17 punkti.
1.2 IELTS Academic test (International English Language Testing System, Academic), sh IELTS Online (Academic versioon) koondtulemusega vähemalt 6.0 punkti. Testi igas osaoskuses (listening, reading, writing, speaking) peab olema saavutatud vähemalt 5.5 punkti.
1.3 Cambridge English Qualifications vähemalt B2 tasemel, koondtulemusega vähemalt 165 punkti, sh igas osaoskuses (reading, use of English, writing, listening, speaking) saavutatud miinimum B2 tase.
1.4 PTE Academic (Pearson Test of English Academic) ja PTE Academic Online tulemusega vähemalt 59 punkti igas osaoskuses (listening, reading, speaking, writing).
1.5 Soome keskhariduse küpsuseksami (ylioppilastutkinto) keeletest inglise keeles (pikk kursus) − vähemalt hindele cum laude approbatur või üldkeskhariduse baasil (lukion päättötodistus) läbitud inglise keele pikk kursus vähemalt hindele 7 (tyydyttävä).
1.6 Eesti, Läti, Taani, Belgia, Rootsi, Norra, Hollandi või Luksemburgi keskhariduse riigieksami keeletest inglise keeles vähemalt tasemele B2.
1.7 Leedu keskhariduse riigieksami keeletesti koondtulemus inglise keeles vähemalt tulemusele 56 punkti (B2).
1.8 Tallinna Tehnikaülikooli (keelte ja kommunikatsiooni keskuse koostatud) inglise keele test vähemalt tulemusele B2 igas osaoskuses.
1.9 Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli inglise keele test vähemalt tasemele B2.

2. Kinnitan eestikeelsele õppekavale kandideerimiseks, millel on inglise keele oskuse nõue,  keeletestide loetelu vastavalt käesoleva korralduse punktidele 1.1 kuni 1.9. Testi tulemus peab vastama senati otsusega kehtestatud õppekava keelenõudest tulenevalt kas B1 või B2 tasemele. Testi tulemuse vastavust nõutavale tasemele peab tõendama kandidaat.

3. Testi tulemused peavad kehtima vastava kandideerimise aasta akadeemilises kalendris märgitud õppeaasta algusajani.

4. Tunnistan kehtetuks õppeprorektori 19.09.2022 korralduse nr 1-9/110 „Inglise keele testide ning eksamite loetelu ja nõutavad tulemused ingliskeelsesse õppesse kandideerimisel“.

5. Korraldus jõustub allakirjutamisel.