Kinnitatud teadusprorektori 26.05.2016 korraldusega nr 85

    Warning: Trying to access array offset on false in /data01/virt89619/domeenid/www.oigusaktid.taltech.ee/htdocs/wp-content/themes/legislation/single.php on line 100

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse teadusosakonna (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.
1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.
1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise teadusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.
1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Research Administration Office.

2. Osakonna põhieesmärk

Osakonna põhieesmärk on vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele teadus- ja arendustegevuse ning doktoriõppe kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmist toetava tugiteenuse pakkumine ja arendamine ning teaduse populariseerimisega seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevus.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel osakond tervikuna:
3.1.1 koordineerib TTÜ teadus- ja arendustegevuse (T&A) ning doktoriõppe poliitika ja korralduse väljatöötamist;
3.1.2 teostab T&A analüüsi ja aruandlust;
3.1.3 valmistab ette T&A alaseid ülikooli õigusakte;
3.1.4 nõustab teadlasi ja struktuuriüksuseid T&A projektide taotlemisel;
3.1.5 korraldab T&A projektide administreerimist;
3.1.6 koordineerib TTÜ tasandil T&A evalveerimisega seonduvaid tegevusi;
3.1.7 viib läbi doktoriõppe administreerimisega seotud tegevusi;
3.1.8 tegeleb teaduskommunikatsiooniga;
3.1.9 korraldab professorite ja juhtivteadurite nõuetele vastavuse hindamist nende valmimisel ja atesteerimisel;
3.1.10 korraldab TTÜ nõukogu teaduskomisjoni asjaajamist;
3.1.11 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.