Stipendiumite statuut rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud üliõpilastele

Kinnitatud õppeprorektori 12.03.2024 korraldusega nr 67

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.03.2024

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 13 lg 2 punktile 1

1. Kinnitan uues redaktsioonis Stipendiumite statuudi rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud üliõpilastele (lisatud; edaspidi nimetatud Statuut).

2. Stipendiaadile, kes immatrikuleeriti 2021/2022. õppeaastast kuni 2023/2024. õppeaastani (edaspidi nimetatud endine stipendiaat) kohaldatakse Statuudi punkti 5. kuni 30.06.2024 järgmises sõnastuses: „5. Igakuise stipendiumi suurus  on: a. kuldmedali saavutanud üliõpilasele 500 eurot kuus; b. hõbemedali saavutanud üliõpilasele 400 eurot kuus;  c. pronksmedali saavutanud üliõpilasele 300 eurot kuus.“

3. Statuudist tulenevat stipendiumi on õigus taotleda ka 2021/2022. õppeaastast kuni 2023/2024. õppeaastani immatrikuleeritud ja ülikoolis õppivatel üliõpilastel, kes on ülikooli immatrikuleerimisele eelnenud viimase kolme aasta jooksul võistkonnas osalenud või võistkonnas osalemise tulemusena saanud medali(id) ühel või mitmel Statuudi punktis 2. nimetatud rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja kelle kogu õpiaja kaalutud keskhinne on vähemalt 4,0. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada dokumendid vastavalt Statuudi punktile 11. teaduskonna dekanaadile hiljemalt 15. septembriks 2024. Stipendiumi tagasiulatuvalt ei maksta.

4. Tunnistan kehtetuks õppeprorektori 08.01.2021 korralduse nr 1-9/4.

5. Korraldus jõustub tagasiulatuvalt 1. märtsist 2024.


KINNITATUD
õppeprorektori 12.03.2024
korraldusega nr 1-9/67

 

Stipendiumite statuut rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud üliõpilastele

1. Tallinna Tehnikaülikoolis on loodud stipendiumid gümnaasiumiõpingute ajal rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi  saavutanud ja Tallinna Tehnikaülikooli esimese õppeastme õppekavadele õppima asunud üliõpilastele.

2. Stipendium määratakse dekaani korraldusega Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasele, kes on ülikooli immatrikuleerimisele eelnenud viimase kolme aasta jooksul võistkonnas osalenud või võistkonnas osalemise tulemusena saanud medali(id) ühel või mitmel järgmisel rahvusvahelisel aineolümpiaadil:

a. Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad, IMO
b. Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad, IPhO
c. Euroopa füüsikaolümpiaad, EuPhO
d. Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad, IOI
e. Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad, IOAA
f. Rahvusvaheline keemiaolümpiaad, IChO
g. Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad, IESO
h. Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad, iGeo
i. Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad, IBO
j. TalTechi korraldatav ülemaailmne online füüsikavõistlus “Physics Cup”
k. TalTechi korraldatav “Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad”

3. Kui koht esikolmikus on saavutatud mitmel käesoleva statuudi punktis 2. nimetatud rahvusvahelisel aineolümpiaadil, siis võetakse stipendiumi määramisel arvesse ainult parim koht.

4. Stipendiumit on õigus saada nominaalse õppeaja jooksul ülikooli immatrikuleerimise aasta septembrist alates.

5. Igakuise stipendiumi suurus on:

a. kuldmedali saavutanud üliõpilasele 800 eurot kuus;
b. hõbemedali  saavutanud üliõpilasele 600 eurot kuus;
c. pronksmedali saavutanud üliõpilasele 400 eurot kuus;
d. Rahvusvahelise aineolümpiaadi võistkonna liikmena osalenud (medalit saamata) üliõpilasele 300 eurot kuus.

6. Stipendiumi maksmine lõpetatakse:

a. kui stipendiaadi kaalutud keskhinne langeb alla 4,0;
b. kui stipendiaadil on õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust semestri alguseks täitmata rohkem kui 6 EAP-d või kui stipendiaat on  välisriigi kõrgkoolis õpitud semestril läbinud õppeaineid või praktikat vähem kui 15 EAP mahus;
c. õpingute  peatamisele või lõpetamisele järgneval kuul.

7. Stipendiumi ei maksta juulis ja augustis ning akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest. Stipendiumi maksmine jätkub akadeemiliselt puhkuselt naasmise järel.

8. Kogu õpiaja kaalutud keskhinne peab olema vähemalt 4.0. Selle langemisel alla 4,0 ning seejärel nõutavale tasemele tõusmisel stipendiumi maksmine ei jätku, vaid lõpeb. Stipendiumi maksmine ei jätku ka siis ja lõpeb, kui stipendiaadil on õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust semestri alguseks esimest korda täitmata rohkem kui 6 EAP-d või kui stipendiaat on  välisriigi kõrgkoolis õpitud semestril läbinud õppeaineid või praktikat vähem kui 15 EAP mahus.

9. Stipendiumi konkursi kuulutab välja Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakond vähemalt kaks kuud  enne  ülikooli vastuvõtuavalduste esitamise lõpptähtaega.

10. Stipendiumi taotlemise lõpptähtaeg on taotleja ülikooli immatrikuleerimise aasta 15. september.

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada teaduskonna dekanaadile:

a. vabas vormis digiallkirjastatud taotlus, sh arvelduskonto nr pangas;
b. rahvusvahelise olümpiaadi žürii poolt väljastatud tulemust tõendav diplom või võistkonna liikmena osalemisel (medalit saamata) osalust tõendav sertifikaat.

12. Teaduskonnal  kui rahastajal on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta stipendium määramata.

13. Stipendium makstakse välja igakuiselt stipendiaadi arvelduskontole pangas.

14. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab teaduskond.

15. Stipendiumi maksmise periood algab septembrist 2024.