Stipendiumite statuut rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud üliõpilastele

Kinnitatud õppeprorektori 08.01.2021 korraldusega nr 4

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 08.01.2021

Microsoft Word

1. Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakond loob stipendiumid gümnaasiumiõpingute ajal rahvusvaheliistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud ja Tallinna Tehnikaülikooli esimese õppeastme õppekavadele õppima asunud  üliõpilastele.

2. Stipendium määratakse õppeprorektori korraldusega Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasele, kes on ülikooli immatrikuleerimisele eelnenud viimase kolme aasta jooksul osalenud ühel või mitmel järgmisel rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja saanud seal medali(id):

a. Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad, IMO
b. Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad, IPhO
c. Euroopa füüsikaolümpiaad, EuPhO
d. Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad, IOI
e. Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad, IOAA
f.  Rahvusvaheline keemiaolümpiaad, IChO
g. Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad, IESO
h. Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad, IGO
i.  Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad, IBO

3. Kui esikolmikus koht on saavutatud mitmel punktis 2. nimetatud rahvusvahelisel aineolümpiaadil, siis võetakse stipendiumi määramisel arvesse ainult üks parim koht.

4. Stipendiumit on õigus saada nominaalse õppeaja jooksul alates ülikooli sisseastumise aasta septembrist.

5. Igakuise stipendiumi suurus on:
a. kuldmedali saavutanud üliõpilasele 500 eurot kuus;
b. hõbemedali saavutanud üliõpilasele 400 eurot kuus;
c. pronksmedali saavutanud üliõpilasele 300 eurot kuus.
6. Stipendiumi maksmine lõpetatakse:
a. kui stipendiaadi kaalutud keskhinne langeb alla 4,0;
b. kui stipendiaadil on õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust semestri alguseks täitmata rohkem kui 6 EAP-d või kui stipendiaat on välisriigi kõrgkoolis õpitud semestril läbinud õppeaineid või praktikat vähem kui 15 EAP mahus;
c. õpingute peatamisele või lõpetamisele järgneval kuul.

7. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest. Stipendiumi maksmine jätkub akadeemiliselt puhkuselt naasmise järel.

8. Kogu õpiaja kaalutud keskhinne peab olema vähemalt 4.0. Selle langemisel alla 4,0 ning seejärel nõutavale tasemele tõusmisel stipendiumi maksmine ei jätku, vaid lõpeb.

9. Stipendiumi konkursi kuulutab Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakond välja vähemalt kaks kuud  enne  ülikooli vastuvõtuavalduste esitamise lõpptähtaega.

10. Stipendiumi taotlemise lõpptähtaeg on sama, mis ülikooli vastuvõtuavalduste esitamise lõpptähtaeg.

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakonnale:
a. vabas vormis digiallkirjastatud taotlus, sh arvelduskonto nr pangas;

b. rahvusvahelise olümpiaadi tulemust tõendav sertifikaat.

12. Õppeosakonnal kui rahastajal on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta stipendium määramata.

13. Stipendium makstakse välja igakuiselt stipendiaadi arvelduskontole pangas.

14. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab õppeosakond.

15. Stipendiumit hakatakse maksma alates 2021. õppeaastast ülikooli sisseastunutele.