Juhtimine ja tugiteenused> Turundus- ja kommunikatsiooni juhtimine

Sponsorluse statuut

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikool nõukogu 19.05.2015 otsusega nr 77
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 otsusega nr 25 (jõustunud 01.11.2019)

Microsoft Word

1. Statuudiga reguleeritakse Tallinna Tehnikaülikoolile (edaspidi ülikool) annetuste tegemist ja toetajate tunnustamist.
2. Sponsorluse valdkonna korraldamise eest vastutab turundus- ja kommunikatsiooniosakond.
3. Toetaja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik (edaspidi isik).
4. Kõik toetajad märgitakse ära ülikooli veebilehel ja ajalehes Mente et Manu. Teistes infomaterjalides märgitakse toetajad ära lähtudes toetuse eesmärgist ja arvestades toetaja soove. Ülikooli pakutavad muud teenused ja koostöövormid lepitakse iga toetajaga eraldi kokku.
5. Isikule, kes on annetanud ülikoolile või ülikooliga otseselt seotud juriidilisele isikule raha või muud vara, antakse olenevalt annetuse väärtusest nimetus suurtoetaja, kuldsponsor, sponsor või tehnoloogiapartner järgmiselt:
5.1 suurtoetaja − nimetus antakse kuni viieks aastaks isikule, kes annetab suurtoetajaks oleku aja jooksul vähemalt 50 000 eurot;
5.2 kuldsponsor − nimetus antakse isikule, kes on annetanud vähemalt 15 000 eurot;
5.3 sponsor− nimetus antakse isikule, kes on annetanud vähemalt 5 000 eurot;
5.4 tehnoloogiapartner– nimetuse võib anda isikule, kes on annetanud vara.
6. Suurtoetaja, kuldsponsori, sponsori ja tehnoloogiapartneri nimetuse annab rektor struktuuriüksuse juhi ettepanekul, mis on kooskõlastatud turundusdirektoriga.
7. Annetusena ei käsitleta teenuse, sh reklaami ostmist.
8. Suurtoetajale ja kuldsponsorile annab rektor ülikooli akadeemilisel üritusel või ülikooli nõukogu istungil nimelise plaadi. Plaat valmistatakse vastavalt ülikooli brändi ja tunnusgraafika kogumikule kahes eksemplaris, millest teine eksponeeritakse ülikoolis.
9. Sponsorile ja tehnoloogiapartnerile annab rektor tänukirja, samuti valmistatakse sponsori ja tehnoloogiapartneri nimeline tahvel vastavalt ülikooli brändi ja tunnusgraafika kogumikule ning eksponeeritakse ülikoolis.
10. Ülikool korraldab kord aastas tänuürituse kõigile ülikooli toetanud isikutele.