Toetajate tunnustamise statuut

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.04.2024 määrusega nr 2

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.04.2024

Määrus kehtestatakse põhikirja § 9 lg 17 alusel.

§ 1. Toetajate tunnustamise statuudiga reguleeritakse Tallinna Tehnikaülikoolile (edaspidi „ülikool“) annetuste tegemist, rahalist ja mitterahalist toetamist ning toetajate, annetajate, sponsorite ja koostööpartnerite tunnustamist (edaspidi nimetatud „toetaja“).

§ 2. Ülikoolile annetamiseks loetakse ka annetamist sh pärandamist SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile ja teistele ülikooli ainuosalusega ühingutele. Annetusena ei käsitleta ülikoolilt teenuse, sh reklaami ostmist.

§ 3. Toetaja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik (edaspidi „isik“).

§ 4. Toetajate, annetajate ja koostööpartnerite tunnustamise protsessi operatiivseks juhtimiseks ning selgitamiseks kinnitab rektor toetajate, annetajate ja koostööpartnerite tunnustamise korra.

§ 5. Toetajaks loetakse isik, kes on annetanud ülikoolile raha, muud hinnatavat vara või hüve ning toetaja tiitel sõltub toetuse väärtusest:
(1) „Kuldsponsor“ – nimetus antakse isikule, kes annetab kalendriaasta jooksul vähemalt 100 000 (või enam) eurot või sarnases väärtuses vara;
(2) „Suurtoetaja“ – nimetus antakse isikule, kes on annetanud kalendriaasta jooksul vähemalt 30 000 kuni 100 000 eurot või sarnases väärtuses vara;
(3) „Toetaja“ – nimetus antakse isikule, kes on annetanud kalendriaasta jooksul vähemalt 5000 kuni     30 000 eurot või sarnases väärtuses vara.

§ 6. Kuldsponsori, suurtoetaja ja toetaja nimetuse annab rektor vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna poolt kogutud ning rektorile kinnitamiseks esitatud nimekirja alusel, mis on koostatud vastutusala juhtide, akadeemiliste struktuuriüksuste juhtide, ettevõtlusosakonna juhi ning vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna ettepanekute alusel koostatud nimekirja põhjal.

§ 7. Kõige enam eelmisel kalendriaastal ülikoolile annetanud isikule antakse täiendav tiitel „Tallinna Tehnikaülikooli Aastasponsor“.

§ 8. Ülikooli toetajale, kelle poolt aja jooksul tehtud kumulatiivsete annetuste summa:
(1) eraisikuna ületab 100 000 eurot või sarnases väärtuses vara;
(2) ettevõttena ületab 500 000 eurot või sarnases väärtuses vara;
antakse täiendav tiitel „Tallinna Tehnikaülikooli Ausponsor“.

§ 9. Ülikooli toetajale antakse vastava lepingu sõlmimisel ülikooli virtuaalne toetajamärgis, mida ülikooli toetaja saab kasutada oma ettevõtte või organisatsiooni tutvustamisel.

§ 10. Ülikool korraldab üks kord kalendriaastas toetajate tänuürituse.

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.05.2023 määrus nr 3 „Toetajate tunnustamise statuut” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub allkirjastamisel.