Töötajaskonna rahuloluindeks (TRIM)

Definitsioon
Töötajaskonna rahulolu mõõdetakse Kantar Emori väljatöötatud TRI*M indeksi meetodil, mis käsitleb pühendumusena töötaja suhet tööandjasse, keskendudes aspektidele, mida tööandja saab pühendumuse tõstmiseks ja hoidmiseks mõjutada. Uuringut tehakse üle aasta.
Millistest andmetest koosneb
Kantar Emori uuring
Metoodika

Viiel standardsel küsimusel põhinevat metoodikat on Kantar Emor ja tema emafirma kasutanud enam kui 800 000 töötaja pühendumuse uurimisel üle Euroopa.

Indeks arvutatakse viie küsimuse baasil:
• töötaja üldine rahuolu ülikooliga
• soovitusvalmidus ülikooli kui tööandja suhtes
• taasliitumise soov töösuhte katkemisel
• kolleegide motivatsiooni tunnetus
• ülikooli eesmärkide täitmise edukuse hinnang

Metoodika on võrreldav teiste ülikoolide ja organisatsioonide sama indeksiga.
Indeksi täpne arvutamise mehhanism on uuringufirma ärisaladus.

Näitaja uuendamine
Uuringut ülikooli töötajaskonna seas viiakse läbi üle aasta.
Mõõdikut kasutatakse
Arengukava
Eeskiri, milles kinnitatakse