Kaitstud doktorikraadide arv

Definitsioon
Kalendriaasta jooksul õppekava täitmise tõttu eksmatrikuleeritud doktorantide arv
Millistest andmetest koosneb
Õppeinfosüsteem (ÕIS)
Metoodika

Doktorantide jagamiseks teaduskondade vahel kasutatakse doktorandi õppekava järgset teaduskonda. Instituutide tasemel kuvamiseks kasutatakse põhijuhendaja üksust: näiteks kui põhijuhendaja töötab KBFIs (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), siis jagatakse doktorant õppekava järgsele teaduskonnale. Arvesse lähevad 31.12. seisuga kalendriaasta jooksul lõpetanud doktorandid.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Teadusosakond
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse