Q1 artiklite arv aastas doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta

Definitsioon
Võtmenäitaja mõõdab kalendriaasta jooksul mõjufaktori järgi esimesse kvartiili (Q1) kuuluvates väljaannetes avaldatud artiklite arvu doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta (ajakirjaartiklid, konverentsiartiklid, raamatupeatükid jne).
Millistest andmetest koosneb
Doktorikraadiga akadeemilised töötajad: personali andmebaas (NAV), Q1 SNIP publikatsioonid (ajakirjaartiklid, konverentsiartiklid, raamatupeatükid jne), SciVal
Metoodika

Tulemusnäitaja aluseks võetakse
Publikatsioonid:
1. Aruandeaasta jooksul Scopuse analüüsimoodulis SciVal SNIP metoodika alusel esimesse kvartiili (Q1) kuuluvates väljaannetes avaldatud publikatsioonide arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta (ajakirjaartiklid, konverentsiartiklid, raamatupeatükid jne).
2. SciValis kasutatakse publikatsioonide otsinguks valikut „Tallinn University of Technology“ alajaotuses „Institutions and Groups“. Publikatsioonide jaotus instituutide lõikes teostatakse vastavalt publikatsioonide kirjetes olevale struktuuriüksuse viitele, selle puudumisel on aluseks autori(te) lepingujärgne instituut päringu teostamise ajal (kasutatakse teadusosakonna analüütiku koostatud publikatsioonide andmekogu Excelis).

Märkused:.
• Scopuse Q1 allikate lävendite väärtused selguvad reeglina aruandeaastale järgneva aasta juulikuu alguseks, seega on majandusaasta aruandes avalikustatava võtmenäitaja arvutamiseks võimalik kasutada ainult aruandeaastale eelnenud aasta lävendit.
• Arvesse lähevad ainult ülikooli nimel avaldatud publikatsioonid.
• Instituutide ühispublikatsioonide arvestamisel jaotub publikatsioonide arv (sõltumata autorite arvust) instituutide vahel proportsionaalselt.

Näitaja uuendamine
II kvartal, kord aastas, 31.12. seisuga
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Teadusosakonna analüütik
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse