Õppetegevuse summaarsed tulud

Definitsioon
Õppetegevusega seotud tulude eesmärgistamisel on võetud aluseks summaarne tulueesmärk absoluutnumbrina. Õppetegevuse summaarsed tulud sisaldavad kõiki õppetegevuse valdkonna tulusid.
Millistest andmetest koosneb
Andmed võetakse majandustarkvarast (NAV)
Metoodika

Õppetegevuse tuludeks loetakse riigi tegevustoetus ja sihtotstarbelised eraldised Haridus- ja Teadusministeeriumilt, tasemeõppe teenustasud, täienduskoolituse tulud ja projektitoetused, õppe projektitoetused (s.h. projektitoetuste vahendamine) ja muu tulu haridusalasest tegevusest vastavalt eelarve täitmise aruande definitsioonidele tekkepõhiselt igas kalendriaastas.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas.
Vastutav osakond/isik
Rahandusosakond
Eeskiri, milles kinnitatakse