Magistriõppe lõpetanute keskmine sissetulek suhtes Eesti keskmise palgaga

Definitsioon
Kordaja, mis näitab viimase kümne aasta jooksul magistriõppe lõpetanute praeguse keskmise sissetuleku suhet Eesti keskmise palgaga vastaval kalendriaastal. Kui kordaja väärtus on ühest suurem, siis on magistriõppe lõpetajate palk Eesti keskmisest kõrgem, ja kui väiksem ühest, siis on magistriõppe lõpetajate palk Eesti keskmisest madalam. Kuni 2018. aastani vaadati andmeid alates 2005 lõpetajate kohta vastaval kalendriaastal (nt 2018. a on arvesse võetud perioodil 2005–2017 lõpetanute keskmine sissetulek). Alates 2019. a vaadatakse viimase 10 aasta lõpetanute keskmist palka (nt 2019. a võetakse arvesse 2009–2018 lõpetanute keskmist sissetulekut).
Millistest andmetest koosneb
Alusandmed: keskmine palk statistikaameti andmebaasis. Magistriõppe lõpetanute keskmise sissetuleku andmed küsitakse Haridus- ja Teadusministeeriumist. Need andmed on pandud kokku Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal ja sisaldavad palka, juhatuse liikme tasu ja töövõtulepingu alusel saadud tulu.
Metoodika

Näitaja andmed on kaheaastase viitega, see tähendab näiteks, et 2022. aasta kevadel avaldatud andmed käivad 2020. aasta kohta.

Näitaja arvutamise aluseks võetakse nende õppekavade lõpetajad, millele on praegu avatud vastuvõtt. Kuna õppekavasid arendatakse ja muudetakse, siis on kokku lepitud, et vajadusel vaadatakse teatud õppekavade puhul nende eelkäijaid, kui kõige uuema õppekava infot ei ole veel palgasaajate hulgas.

Alates 2021. aastast võetakse viimase 10 aasta lõpetanute keskmine sissetulek, seega 2019. aasta andmed saadi 2009–2018 lõpetajate kohta. Varasemalt vaadati andmeid alates 2005. a lõpetajate kohta vastaval kalendriaastal (nt 2018. a on arvesse võetud perioodil 2005–2017 lõpetanute keskmine sissetulek).

Näitaja on leitud aastase sissetuleku summa jagamisel kuude arvuga, mil seda sissetulekut on saadud, ja antud tulemus on jagatud keskmise palgaga.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Õppeosakond
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse