Nominaalajaga lõpetajate osakaal

Definitsioon
Nominaalajaga lõpetajate osakaal on õppekava nominaalkestuse pluss ühe või kahe aasta jooksul lõpetanute osakaal õppekavale nominaalkestus pluss üks või kaks aastat tagasi immatrikuleeritutest. Vähemalt 8-semestrise nominaalkestusega õppekavadele lisatakse kaks aastat, lühema nominaalkestusega õppekavadele üks aasta. Arvesse võetakse bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe, magistriõpe ja doktoriõpe.
Millistest andmetest koosneb
ÕIS: statistika moodul
Metoodika

Nominaalajaga lõpetajate osakaal = (õppekaval lõpetanud + õppekava vahetanud lõpetanud ) / (vastuvõetud tudengid – tudengid, kes katkestasid enne 10.11.).

Vastuvõetud tudengid = (a) nominaalaeg + 1 aasta (kui nominaalaeg on lühem kui 8 semestrit) ¦ (b) nominaalaeg +2 aastat (kui nominaalaeg on pikem kui 8 semestrit).

Kasutatakse õppekava versioone, millel on aruande kuupäevaks nominaalaeg lõppenud. Vastuvõetute arvudest eemaldatakse enne immatrikuleerimisele vahetult järgnevat 10.11. eksmatrikuleeritud.

Kuni 7-semestrise õppeajaga õppekavadel vaadeldakse õppeaastat, milleks tudengid immatrikuleeriti aruande tegemise hetkeks lõppenud õppeaastast õppekava õppeaeg +1 aasta tagasi. Vähemalt 8-semestrise õppeajaga õppekavadel vaadeldakse õppeaastat, milleks tudengid immatrikuleeriti aruande tegemise hetkeks lõppenud õppeaastast õppekava õppeaeg +2 aastat tagasi.

Nominaalajaga lõpetanute osakaalu leidmiseks liidetakse kokku igal vaadeldaval õppekaval tulbas lõpetanud ja lõpetanud teisel kava versioonil olevad arvud ning saadud summa jagatakse tulbas vastu võetud oleva arvuga. Tulemust kuvatakse protsentides.

Lõpetanud tudengeid, kes vahetasid oma õpingute jooksul õppekava, loetakse aruandes selle õppekava juurde, millele nad immatrikuleeriti.

Õppeaastate valikul peab arvestama ka viivitust mis tekib õppekavade nominaalajaga ja lisanduvate aastatega, näiteks 2022. aasta tulemuste arvutamiseks peab võtma arvesse 2016/2017 aastal alanuid õppekavasid, mis kestavad 10 semestrit ja lõplik tulemus tuleb kahe aastase viitega.

Näitaja uuendamine
Õppeaasta alguses eelmise õppeaasta kohta.
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava, teaduskondade tegevuskava, finantseeskiri
Vastutav osakond/isik
Õppeosakond
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse