Maineindeks (TRIM)

Definitsioon
Antud näitaja saadakse Kantar Emori poolt läbiviidavast iga-aastasest Eesti ülikoolide maineuuringust, kus tuuakse välja maine koondindeks TRI*M meetodil Eesti elanikkonna seas. Indeks arvestab erinevaid aspekte ülikoolide maines.
Millistest andmetest koosneb
Kantar Emori uuring
Metoodika

Maineindeks leitakse hinnates:

• üldist mainet
• hariduse kvaliteeti
• edukust
• usaldusväärsust
• suhtlemist

Metoodika on võrreldav teiste ülikoolide ja organisatsioonide sama indeksiga.
Indeksi täpne arvutamise mehhanism on uuringufirma ärisaladus.

Näitaja uuendamine
II kvartal, kord aastas
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Turunduse ja kommunikatsiooni osakond
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse