Asutatud harg- ja muude iduettevõtete arv

Definitsioon
Aasta jooksul äriregistris registreeritud Tallinna Tehnikaülikooli harg- ja muude iduettevõtete arv.
Millistest andmetest koosneb
Aasta jooksul registreeritud ettevõtted, mis on asutatud aasta jooksul või milles ülikool on kalendriaasta jooksul omandanud osaluse
Metoodika

Tallinna Tehnikaülikooli hargettevõte (teaduspõhine idufirma) on ülikooli või tema liikme osalusega äriühing, mis kasutab oma tegevuses ülikooli teadus- ja arendustegevuse tulemusi või oskusteavet.

Muu iduettevõtte all käsitletakse mitteteaduspõhist iduettevõtet ehk äriühingut, mille vähemalt üks asutaja on ülikooli liikmeskonna hulka kuuluv isik ja mille asutamine toimus õppimise/töötamise ajal või 1 aasta pärast ülikooli lõpetamist. Võtmenäitaja toetab ülikooli üldist reitingute sisend-näitajat, samuti projektiõppe ja ettevõtlusõppe väljundeid.

Hargettevõtete üle peab arvestust ettevõtlusosakond

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Arengukava, Finantseeskiri
Vastutav osakond/isik
Tehnoloogiasiirde keskus ja uusettevõtluse keskus
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse