Arendussuundade valdkondi puudutavate täienduskoolitustes osalejate arv aastas

Definitsioon
Kalendriaasta jooksul toimunud täienduskoolituste ja osalejate arv, mis on seotud Tallinna Tehnikaülikooli rohestrateegia arendussuundadega.
Millistest andmetest koosneb
TÕIS - Täiendkoolitustega seotud info
Metoodika

Täiendkoolituste arv saadakse täienduskoolituste hindamisel arendussuundadega.

Täienduskoolitusi hinnatakse vastaval, kas on seotud arendussuundade teemadega või mitte, mitme arendussuunaga seoseid hinnatakse samamoodi kui ühega.

Osalejate arv saadakse täienduskoolitus kursustel osalejate arvust.

Osalejad, kes osalevad mitmes täiendkoolituses võetakse arvesse igas täienduskoolituses.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Vastutav osakond/isik
Avatud ülikooli juhtaja
Eeskiri, milles kinnitatakse