Eesti Mereakadeemia> Juhtimine

Eesti Mereakadeemia struktuur

Kinnitatud EMERA direktori 01.06.2021 korraldusega nr 1-24/179

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.06.2021

Adobe Acrobat Reader

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 27 punktile 5, Eesti Mereakadeemia põhimääruse punktile 3.3 ning Tallinna Tehnikaülikooli senati 18.05.2021 otsuse nr 10 punktile 1:

Kinnitan alates 01.06.2021 Eesti Mereakadeemia struktuuri järgmiselt:
1.1 laevanduskeskus;
1.2 merenduskeskus;
1.3 täiendusõppe keskus;
1.4 õppekeskus;
1.5 üld- ja alusõppe keskus.

Eesti Mereakadeemia juhtimis- ja struktuuriskeem 2021-06-01