Eesti Mereakadeemia struktuur

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud EMERA direktori 29.09.2023 korraldusega nr 1-24/248
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.10.2023

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 21 punktile 8 ja Eesti Mereakadeemia põhimääruse punktile 3.3:

1.1 merehariduskeskus (inglise keeles Centre of Maritime Education and Training);
1.2 taristukeskus (inglise keeles Infrastructure Centre);
1.3 õppekeskus (inglise keeles Centre of Academic Affairs);
1.4 uurimisrühmad:
1.4.1 merenduse küberjulgeoleku keskus (inglise keeles Centre for Maritime Cybersecurity);
1.4.2 mereveonduse uurimisrühm (inglise keeles Maritime Transport Research Group);
1.4.3 rohelise meretehnoloogia uurimisrühm (inglise keeles Green Maritime Technology Research
Group);
1.4.4 sinimajanduse ja veeressurside uurimisrühm (inglise keeles Blue Economy and Aquatic
Resources Research Group);
1.4.5 veeteede ohutuse uurimisrühm (Waterways Safety Management).

2. Tunnistan alates 01.10.2023 kehtetuks direktori 03.06.2022 korralduse nr 1-24/178 „EMERA
struktuuri kinnitamine”.