Loodusteaduskonna tegevuskava 2022 – 2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud rektori 15.02.2023 korraldusega nr 1-9/24