Kaotatud või rikutud teavikute asendamise ja hüvitamise kord Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus

Kinnitatud raamatukogu direktori 08.11.2021 korraldusega nr 43

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 08.11.2021

1. Raamatukogust laenatud aga kaotatud või rikutud teaviku peab laenaja asendama samaväärsega või hüvitama teaviku väärtuse rahaliselt.

2. Hüvitussumma arvutab raamatukogu töötaja vastavalt kehtestatud määrale, minimaalne väärtus on 10,00€.

2.1 Hüvitustasu sisaldab uue teaviku hankimiseks kuluvat summat ning töötlemiskulu.

3. Teaviku asendamine

3.1 Kaotatud või rikutud teavik asendatakse sama teaviku või selle uuema väljaandega.

3.2 Kui kaotatud/rikutud teavik ei ole defitsiitne ega väärtuslik ainueksemplar, siis kokkuleppel  raamatukogu töötajaga võib selle asendada mõne muu raamatukogus puuduva või raamatukogule vajaliku teavikuga.

4. Rahaline hüvitamine

4.1 Kaotatud või rikutud teaviku väärtuse rahalisel hüvitamisel arvestatakse hüvitamisele kuuluv summa järgmiselt: teaviku soetushind korrutatakse koefitsiendiga 1,2.

4.2 Rikutud teaviku puhul tuleb hüvitada parandamiseks kuluv summa. Parandustööde hinna arvestamisel võetakse aluseks TalTechi raamatukogus kehtiv tasuliste teenuste hinnakiri. Lõplik hüvitussumma kujuneb köitekoja teenuste hinnakirja alusel.