Esindajate valimine Eesti Mereakadeemia nõukokku

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud EMERA direktori 08.09.2022 korraldusega nr 1-24/256
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 08.09.2022

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 15 lõikele 6 ja § 17 lõikele 5, Eesti Mereakadeemia põhimääruse punktile 4.4 ja Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 20.12.2016 määruse nr 5 „Valimiseeskiri“ (muudetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 20.06.2017 määrusega nr 11, senati 22.10.2019 määrusega nr 9, 21.04.2020 määrusega nr 2 ja 15.12.2020 määrusega nr 7) § 1 lõikele 3, § 11 lõigetele 1 ja 2, § 13 lõikele 1:

1. Kuulutan välja akadeemilise personali esindajate valimised Eesti Mereakadeemia nõukogusse.

2. Moodustan valimiste korraldamiseks komisjoni:
2.1 Tauri Roosipuu, kvaliteedijuht, komisjoni esimees;
2.2 Terje Viertek, büroojuht;
2.3 Kadi Kasepõld, projektijuht.

3. Valimised viia läbi hiljemalt 23.09.2022:
3.1 Eesti Mereakadeemia töötajatel esitada akadeemilise personali esindajate valimiste kandidaadid, kelleks võivad olla EMERA töötajad nende eelneval nõusolekul, hiljemalt 16.09.2022 kell 17.00 Eesti Mereakadeemia büroojuhile e-kirja (terje.viertek@taltech.ee) teel.
3.2 Salajane hääletamine viia läbi 21.09.2022, väljastades hääletussedelid üksnes Eesti Mereakadeemia akadeemilistele töötajatele.

4. Eesti Mereakadeemia nõukogu akadeemilise personali esindaja Eesti Mereakadeemia nõukogu koosseisust välja arvamisel asendada ta valimistulemuste pingereas järgmisel kohal oleva kandidaadiga. Kui valimistulemuste pingereas järgmist kandidaati ei ole, korraldada koha täitmiseks eraldi valimised.

5. Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogul esitada Eesti Mereakadeemia nõukogusse üliõpilaste esindajad (3 tükki, neist vähemalt üks magistrant), edastades üliõpilaskogu üldkoosoleku protokolli koos valimistulemustega hiljemalt 23.09.2022 kell 12.00 Eesti Mereakadeemia büroojuhile e-kirja (terje.viertek@taltech.ee) teel.

6. Eesti Mereakadeemia nõukogu üliõpilaste esindaja Eesti Mereakadeemia nõukogu koosseisust välja arvamisel korraldada Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogu üldkoosolekul koha täitmiseks eraldi valimised.