Eesti Mereakadeemia ujuvaluste rentimise hinnakirja kinnitamine

Õigusakti vastutav üksus:
Direktori korraldus 07.08.2023 nr 1-24/208

Tuginedes rektori 15.07.2022 käskkirjaga nr 32 kinnitatud finantseeskirja punktile 21.4.3

1.Kinnitan Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) ujuvaluste rentimise hinnakirja:

Kirjeldus Ühik Hind koos käibemaksu, kapteni töötasu, sadamatasu, koristuse ja kütusega
1.1 Avamerejaht „Tuulelind“ 1 päev (8 h) 500 eurot
1.2 Mootorpaat „Sinilind“ 1 päev (8h) 1000 eurot

2. EMERA ujuvaluste rentimise tingimused:

2.1.1 Ujuvaluse rentimise tellimus tuleb teha vähemalt üks nädal (7 päeva) enne ürituse toimumise algust, saates e-kirja EMERA taristukeskuse juhatajale.

2.1.3 Juhul kui peale tellimuse fikseerimist tekib tellijal soov viia tellimusse sisse märkimisväärseid muudatusi, on EMERA taristukeskusel õigus rakendada ühekordset muutmistasu 100 eurot.

3. EMERA ujuvaluste rentimist korraldab EMERA taristukeskuse juhataja.

4. Korraldus jõustub 01.08.2023.