Juhtimine ja tugiteenused> Finantside juhtimine

Eelarvestrateegia 2022-2026

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.02.2022 otsusega nr 1

 

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 6 punktile 2

nõukogu OTSUSTAB:

1. Võtta vastu eelarvestrateegia 2022–2026 (lisatud).

2. Eelarvestrateegia 2022–2026 kehtib kuni uue eelarvestrateegia vastu võtmiseni.

3. Otsus jõustub allakirjutamisel.


KINNITATUD
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.02.2022
otsusega nr 1