Akadeemiline kalender 2024/2025. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 10.04.2023 käskkirjaga nr 13
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2024/2025. õppeaasta

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskirja § 3 lõikele 1 kinnitan akadeemilise kalendri 2024/2025. õppeaastaks järgmiselt:

2024
20. august sügissemestri õpingukava esitamise algus
26. august õppeaasta algus
täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
26.– 30. august sügissemestri eelnädal
30. august avaaktused
2. september sügissemestri algus
9. september semestri õpingukava ja omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
11. september üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
18. september ülikooli aastapäev, doktorite promoveerimine
27. oktoober poolsemestri lõpp
16. detsember kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
21. detsember sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp
24. dets – 1. jaan jõuluvaheaeg
2025
6. jaanuar kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
14. jaanuar kevadsemestri õpingukava esitamise algus
22. jaanuar sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
26. jaanuar sügissemestri lõpp
27. jaanuar täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
27. jaan – 2. veebr vahenädal
3. veebruar kevadsemestri algus
10. veebruar kevadsemestri õpingukava ja omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
12. veebruar üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
30. märts poolsemestri lõpp
12. mai kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
23. mai kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
25. mai kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp
4. juuni lõputööde kaitsmistähtaeg magistriõppe ühisõppekavade lõpetajatele
9. juuni lõputööde kaitsmise/ lõpueksami sooritamise tähtaeg magistriõppe lõpetajatele
11. juuni kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
13. juuni lõputööde kaitsmistähtaeg esimese õppeastme lõpetajatele ja bakalaureuse-eksami sooritamise lõpptähtaeg
16. juuni kevadsemestri lõpp
28. juuni doktorantide atesteerimise lõpptähtaeg
16. – 22. juuni lõpuaktuste periood kolledžites ja EMERAs
19.– 27. juuni lõpuaktuste periood peamajas
30. juuni õppeaasta lõpp
koormuse arvutamine üliõpilastele järgmiseks õppeaastaks lõppenud õppeaasta soorituste alusel