Virumaa kolledži nõukogu koosseis tähtajaga alates 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 04.07.2022 korraldusega nr 1-24/213
Muudetud dekaani 23.08.2022 korraldusega nr 1-24/244
Muudetud dekaani 30.08.2023 korraldusega nr 1-24/225

1. Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor, nõukogu esimees;
2. Allan Niidu, Virumaa kolledži abiprofessor tenuuris;
3. Diana Berseneva, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
4. Olga Dunajeva, Virumaa kolledži vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
5. Žanna Gratšjova, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
6. Valentina Limonova, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
7. Sergei Pavlov, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
8. Avar Pentel, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
9. Ingrid Prees, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
10. Veroonika Shirokova, Virumaa kolledži vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
11. Antonina Zguro, Virumaa kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
12. Heiko Põdersalu, Virumaa kolledži Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate
innovatsioonikeskuse juhataja, töötajate esindaja;
13. Anu Piirimaa, Virumaa kolledži õppedirektor, töötajate esindaja;
14. Kalle Pirk, Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja, töötajate esindaja;
15. Karle Nutonen, doktorantide esindaja.

Nõukogu koosseisu volitused kehtivad alates 01.09.2022 kuni 31.08.2025.