Üliõpilasmütsi statuut ja kodukord

Vastu võetud üliõpilasesinduse 22.03.2005 otsusega nr 15
Muudetud üliõpilasesinduse 4.06.2019 otsusega nr 15

1. Üliõpilasmütsi statuut

1.1. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasmüts (edaspidi: tekkel) on terashalli põhjaga, valge randi ja kirjaga “Tallinna Tehnikaülikool” kirsipunasel serval ning ornamendiga madal nahknokkmüts.
1.2. Hall värv sümboliseerib meie üliõpilaskonna teraselist sitkust ja visadust teadmiste omandamisel. Valge on rahu, progressi ja kõrge moraali sümboliks. Kirsipunane väljendab elurõõmu, tegevusjanu ja hõõgumist.
1.3. Tekli kandmise õigus on igal Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasel, vilistlasel, nõukogu liikmel, töötajal, emeriitprofessoril ja –dotsendil ning auliikmel, -professoril ja –doktoril.
1.4. Tekli ülesanne:
1.4.1. tõsta teklikandja vastutustunnet oma alma mater´i hea  nime  ja  laitmatu  reputatsiooni ees;
1.4.2. rõhutada teklikandja ühtekuuluvust;
1.4.3.  tõsta üliõpilaskonna autoriteeti ühiskonnas.
1.5. Iga tehnikaülikooli üliõpilane saab soetada tekli üliõpilasesindusest. Koos tekliga antakse üle ka “Üliõpilasmütsi statuut ja kodukord”.
1.6. Üliõpilase eksmatrikuleerimisel halva õppeedukuse või ebaväärika käitumise tõttu kaotab omanik õiguse mütsi kandmiseks.

2. Tekli kodukord

2.1. Tekkel on  esinduslik peakate, mida kantakse korrektse riietusega.
2.2. Tekkel tuleb hoida puhas. Tallinna Tehnikaülikoolile mittetähenduslike sümbolite kandmine teklil on keelatud.
2.3. Tekliga tervitamine toimub selle kergitamisega. Kohustuslik on ülikooli juhtkonna ja dekaanide tervitamine.
2.4. Pea paljastatakse siseruumides ülikooli, üliõpilaskonna ja/ riigilipu sissekandmisel, riigihümni esitamisel, leinatseremooniatel. Mainitud hetkedel hoitakse teklit vasaku käe randmel, nokk suunatud väljapoole. Muudel juhtudel jäetakse siseruumides tekkel pähe.
2.5. Pea paljastatakse välitingimustes riigilipu heiskamisel, riigihümni esitamisel, leinatseremooniatel, kirikus ja kirikuaedades või muudel juhtudel, kui selleks on antud juhiseid.
2.6. Tekli kandmine on soovituslik järgmistel üritustel:
2.6.1. Tallinna Tehnikaülikooli sünnipäev – 17. september;
2.6.2. Üliõpilaskonna sünnipäev – 1. oktoober;
2.6.3. Tipikate marss Toompeale – 24. veebruar;
2.6.4. Tudengipäevad;
2.6.5.  Tudengkonda esindavatel üritused.

3. Rakendussätted

3.1. Käesolev statuut jõustub selle vastuvõtmisel üliõpilasesinduse poolt järgneval päeval.
3.2. Käesoleva statuudi jõustumisel kaotab kehtivuse 8. aprill 2014. a Üliõpilasesinduse otsusega vastu üliõpilasmütsi statuut ja kodukord.