Tartu kolledži nõukogu koosseis tähtajaga alates 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 06.09.2022 korraldusega nr 1-24/254
Muudetud inseneriteaduskonna dekaani 30.03.2023 korraldusega nr 1-24/88
Muudetud inseneriteaduskonna dekaani 31.01.2024 korraldusega nr 1-24/19
 1. Aime Ruus, Tartu kolledži direktor;
 2. Mihkel Kiviste, Tartu kolledži vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 3. Jane Raamets, Tartu kolledži vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 4. Karin Muoni, Tartu kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
 5. Egge Haiba, Tartu kolledži vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 6. Sirle Salmistu, Tartu kolledži järeldoktor-teadur, akadeemilise personali esindaja;
 7. Lembit Nei, Tartu kolledži vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 8. Nele Nutt, Tartu kolledži vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 9. Ernst Tungel, Tartu kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 10. Ago Rootsi, Tartu kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
 11. Aija Kosk, Tartu kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
 12. Minea Kaplinski-Sauk, doktorantide esindaja;
 13. Tiit Lepasaar, Tartu kolledži nõunik, töötajate esindaja.