Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Inseneriteaduskond> Juhtimine

Tartu kolledži nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 16.10.2019 korraldusega nr 296
Muudetud inseneriteaduskonna dekaani 19.04.2021 korraldusega nr 100
 1. Lembit Nei – Tartu kolledži direktor, professor, nõukogu esimees;
 2. Karin Muoni – Tartu kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
 3. Egge Haiba – Tartu kolledži vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 4. Annely Kuu – Tartu kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 5. Merik Meriste – Tartu kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 6. Jane Raamets – Tartu kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
 7. Jüri Resev – Tartu kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 8. Ago Rootsi – Tartu kolledži lektor, akadeemilise personali esindaja;
 9. Aime Ruus – Tartu kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 10. Ernst Tungel – Tartu kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 11. Rinaldo Rüütli – Tartu kolledži insener, töötajate esindaja;
 12. Mihkel Kiviste – Tartu kolledži professor;
 13. Minea Kaplinski-Sauk – doktorantide esindaja.