Tallinna Tehnikaülikooli rektori valimine

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.05.2020 otsusega nr 6 (jõustunud 01.09.2020)

 

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 4 lg 4 punktile 2 ja lähtudes salajase hääletamise tulemustest

nõukogu OTSUSTAB:

  1. Valida professor Tiit Land Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks alates 2020. aasta 1. septembrist kuni 2025. aasta 31. juulini.
  2. Otsus jõustub allakirjutamisel.

Link allkirjastatud dokumendile siit