Suunised doktoritöö oponentidele ja kaitsmiskomisjoni liikmetele

Suunised doktoritöö oponentidele ja kaitsmiskomisjoni liikmetele leiad inglise keelselt lehelt.