Summaarne kaalutud energiakasutus kWh/m² kohta aastas energiamärgise skaalal

Definitsioon
Tallinna Tehnikaülikooli hoonete summaarne kaalutud energiakasutus kWh/m² kohta aastas energiamärgise skaalal
Millistest andmetest koosneb
Kinnisvara andmebaas, ruumiregister, elektritarbimise andmed Kraadpäeva andmed Kredexi lehelt Riigi Teatajast Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramise andmed
Metoodika

Tallinna Tehnikaülikoolis arvutatakse kaalutud energiakasutust järgnevalt:

· Hoonete kaupa kogutakse kokku soojus- ja elektrienergia tarbimismahud.

· Igale hoonele on leitud tasakaalutemperatuur, energiaallikad ja soojusvarustuse liik ning köetav pind. Igale hoonele arvutatakse baassoojatarbimine (kraadpäevadest sõltumatu soojatarbimine).

· Soojustarbimine taandatakse normaalaastale. Taandamise juures kasutatakse Kredexi veebilehel olevat juhist. Hoonete kraadpäevad võetakse vastavalt hoone paiknemise piirkonnale.

· Hoonete aastased soojus(normaliseeritud)- ja elektrienergia kulud korrutatakse vastavate energiakandjate kaalumisteguritega, liidetakse omavahel kokku ja jagatakse vastava hoone köetava pinnaga.

· Hoone energiaklass määratakse haridushoonete kaalutud energiakasutuse klassi skaala abil.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Vastutav osakond/isik
Kinnisvara osakond
Eeskiri, milles kinnitatakse