Mobiilsuses (sh virtuaalmobiilsuses) osalenud üliõpilaste arv

Definitsioon
Välisriigi õppeasutuses õppivate (sh virtuaalselt) või lõputööd koostavate ning välisriigi asutuses praktikat läbivate üliõpilaste arv teaduskondade lõikes. Arvesse võetakse need üliõpilased, kes osalesid mobiilsuses eelmisel õppeaastal ja on välisõpingutel või -praktikal sooritanud vähemalt 1 EAP.
Millistest andmetest koosneb
Mobiilsuses käinud üliõpilaste andmed: SoleMOVE platvorm, Üliõpilaste arvud 10.11. seisuga: ÕIS statistika moodul
Metoodika

Arvestatakse:
• bakalaureuse ja magistritaseme üliõpilased, sh ühisõppekavade tudengid;
• füüsiline välisõpe, sh lõputöö koostamine; füüsiline välispraktika; füüsiline äsjalõpetanute välispraktika; virtuaalne mobiilsus; lühiajaline ja põimitud õpiränne.

Teaduskondade baastasemeks võtame viimase kolme õppeaasta (2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021) keskmise mobiilsuses osalejate arvu teaduskonna lõikes.

Näitaja uuendamine
IV kvartal, kord aastas, eelmise aasta kohta
Mõõdikut kasutatakse
Teaduskondade tegevuskava
Vastutav osakond/isik
Õppeosakond