Senati alaliste komisjonide koosseisud tähtajaga kuni 31. august 2025

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.09.2022 otsusega nr 22
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 18.10.2022 otsusega nr 24 (jõustunud 17.10.2022)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.11.2022 otsusega nr 42 (jõustunud 24.11.2022)

 

Akadeemiline komisjon:

 1. Tiit Land – rektor, komisjoni esimees;
 2. Gert Jervan – infotehnoloogia teaduskonna dekaan;
 3. Maarja Kruusmaa – teadusprorektor;
 4. Roomet Leiger – Eesti Mereakadeemia direktor;
 5. Tõnis Liibek – tugistruktuuriüksuste töötajate esindaja;
 6. Enn Listra – majandusteaduskonna dekaan;
 7. Joosep Perandi – üliõpilaste esindaja;
 8. Andrus Salupere – loodusteaduskonna dekaan;
 9. Fjodor Sergejev – inseneriteaduskonna dekaan;
 10. Helen Sooväli-Sepping – rohepöörde prorektor;
 11. Tea Trahov – kantsler;
 12. Hendrik Voll – õppeprorektor.

Teaduskomisjon:

 1. Maarja Kruusmaa – teadusprorektor, komisjoni esimees;
 2. Riina Aav – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 3. Maie Bachmann – infotehnoloogia teaduskonna teadusprodekaan, teadusprorektori nimetatud liige;
 4. Tõnis Hunt – Eesti Mereakadeemia doktorant-nooremteadur;
 5. Kristo Karjust – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 6. Erkki Karo – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 7. Mari-Liis Kasemets – loodusteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 8. Robert Krautmann – inseneriteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 9. Kaja Kuivjõgi – kvaliteedi- ja strateegiajuht, teadusprorektori nimetatud liige;
 10. Innar Liiv – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 11. Tiina Randma-Liiv – majandusteaduskonna teadusprodekaan, teadusprorektori nimetatud liige;
 12. Nele Reimets – üliõpilaste esindaja;
 13. Argo Rosin – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 14. Maria Cecilia Sarmiento Guerin – loodusteaduskonna programmijuht, teadusprorektori nimetatud liige;
 15. Jürgen Soom – infotehnoloogia teaduskonna doktorant;
 16. Kristel Toom – Eesti Mereakadeemia teadus- ja arendusdirektor.

Õppekomisjon:

 1. Hendrik Voll – õppeprorektor, komisjoni esimees;
 2. Ivar Annus – inseneriteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 3. Mari Avarmaa – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 4. Ivo Fridolin – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 5. Katre Koit – Eesti Mereakadeemia õppedirektor, õppeprorektori nimetatud liige;
 6. Rait Kulbok – üliõpilaste esindaja;
 7. Laivi Laidroo – majandusteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 8. Allan Niidu – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 9. Ingrid Pappel – infotehnoloogia teaduskonna magistriõppe prodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 10. Mia Peterson – üliõpilaste esindaja;
 11. Anna Suzdalev – üliõpilaste esindaja;
 12. Kalle Tammemäe – IT Kolledži direktor, õppeprorektori nimetatud liige;
 13. Loreida Timberg – Eesti Mereakadeemia akadeemilise personali esindaja;
 14. Vello Tõugu – loodusteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 15. Rivo Uiboupin – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 16. Pille Ülem – üliõpilaste esindaja.