Otsustuskogud> Senat

Senati alaliste komisjonide koosseisud tähtajaga kuni 31. august 2025

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.09.2022 otsusega nr 22

 

Akadeemiline komisjon:

 1. Tiit Land – rektor, komisjoni esimees;
 2. Sven Illing – ettevõtlusprorektor;
 3. Gert Jervan – infotehnoloogia teaduskonna dekaan;
 4. Maarja Kruusmaa – teadusprorektor;
 5. Roomet Leiger – Eesti Mereakadeemia direktor;
 6. Tõnis Liibek – tugistruktuuriüksuste töötajate esindaja;
 7. Enn Listra – majandusteaduskonna dekaan;
 8. Joosep Perandi – üliõpilaste esindaja;
 9. Andrus Salupere – loodusteaduskonna dekaan;
 10. Fjodor Sergejev – inseneriteaduskonna dekaan;
 11. Helen Sooväli-Sepping – rohepöörde prorektor;
 12. Tea Trahov – kantsler;
 13. Hendrik Voll – õppeprorektor.

Teaduskomisjon:

 1. Maarja Kruusmaa – teadusprorektor, komisjoni esimees;
 2. Riina Aav – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 3. Maie Bachmann – infotehnoloogia teaduskonna teadusprodekaan, teadusprorektori nimetatud liige;
 4. Kristo Karjust – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 5. Erkki Karo – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 6. Mari-Liis Kasemets – loodusteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 7. Robert Krautmann – inseneriteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 8. Kaja Kuivjõgi – kvaliteedi- ja strateegiajuht, teadusprorektori nimetatud liige;
 9. Roomet Leiger – Eesti Mereakadeemia direktor; teadusprorektori nimetatud liige;
 10. Innar Liiv – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 11. Tiina Randma-Liiv – majandusteaduskonna teadusprodekaan, teadusprorektori nimetatud liige;
 12. Nele Reimets – üliõpilaste esindaja;
 13. Argo Rosin – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 14. Maria Cecilia Sarmiento Guerin – loodusteaduskonna programmijuht, teadusprorektori nimetatud liige;
 15. Jürgen Soom – infotehnoloogia teaduskonna doktorant.

Õppekomisjon:

 1. Hendrik Voll – õppeprorektor, komisjoni esimees;
 2. Ivar Annus – inseneriteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 3. Mari Avarmaa – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 4. Ivo Fridolin – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 5. Katre Koit – Eesti Mereakadeemia õppedirektor, õppeprorektori nimetatud liige;
 6. Rait Kulbok – üliõpilaste esindaja;
 7. Laivi Laidroo – majandusteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 8. Allan Niidu – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 9. Ingrid Pappel – infotehnoloogia teaduskonna magistriõppe prodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 10. Mia Peterson – üliõpilaste esindaja;
 11. Anna Suzdalev – üliõpilaste esindaja;
 12. Kalle Tammemäe – IT Kolledži direktor, õppeprorektori nimetatud liige;
 13. Loreida Timberg – Eesti Mereakadeemia akadeemilise personali esindaja;
 14. Vello Tõugu – loodusteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 15. Rivo Uiboupin – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 16. Pille Ülem – üliõpilaste esindaja.