Senati alaliste komisjonide koosseisud tähtajaga kuni 31. august 2025

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.09.2022 otsusega nr 22
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 18.10.2022 otsusega nr 24 (jõustunud 17.10.2022)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.11.2022 otsusega nr 42 (jõustunud 24.11.2022)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 21.02.2023 otsusega nr 9 (jõustunud 13.02.2023)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 21.03.2023 otsusega nr 11 (jõustunud 22.03.2023)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.05.2023 otsusega nr 19 (jõustunud 23.05.2023)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 19.09.2023 otsusega nr 26 (jõustunud 19.09.2023)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 17.10.2023 otsusega nr 32 (jõustunud 20.10.2023)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 23.01.2024 otsusega nr 2 (jõustunud 01.02.2024)

Akadeemiline komisjon:

 1. Tiit Land – rektor, komisjoni esimees;
 2. Tiit Lukk – teadusprorektor;
 3. Hendrik Voll – õppeprorektor;
 4. Erik Puura – ettevõtlusprorektor;
 5. Tea Trahov – kantsler;
 6. Gert Jervan – infotehnoloogia teaduskonna dekaan;
 7. Fjodor Sergejev – inseneriteaduskonna dekaan;
 8. Andrus Salupere – loodusteaduskonna dekaan;
 9. Mari Avarmaa – majandusteaduskonna dekaan;
 10. Roomet Leiger – Eesti Mereakadeemia direktor;
 11. Tõnis Liibek – tugistruktuuriüksuste töötajate esindaja;
 12. Joosep Perandi – üliõpilaste esindaja.

Teaduskomisjon:

 1. Tiit Lukk – teadusprorektor, komisjoni esimees;
 2. Riina Aav – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 3. Maie Bachmann – infotehnoloogia teaduskonna teadusprodekaan, teadusprorektori nimetatud liige;
 4. Tõnis Hunt – Eesti Mereakadeemia doktorant-nooremteadur;
 5. Kristo Karjust – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 6. Erkki Karo – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 7. Mari-Liis Kasemets – loodusteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 8. Kaja Kuivjõgi – kvaliteedi- ja strateegiajuht, teadusprorektori nimetatud liige;
 9. Innar Liiv – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 10. Annette Miller – loodusteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 11. Anet Marii Paumets – üliõpilaste esindaja;
 12. Tiina Randma-Liiv – majandusteaduskonna teadusprodekaan, teadusprorektori nimetatud liige;
 13. Nele Reimets – loodusteaduskonna doktorant, teadusprorektori nimetatud liige;
 14. Argo Rosin – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 15. Maria Cecilia Sarmiento Guerin – loodusteaduskonna programmijuht, teadusprorektori nimetatud liige;
 16. Jürgen Soom – infotehnoloogia teaduskonna doktorant;
 17. Kristel Toom – Eesti Mereakadeemia teadus- ja arendusdirektor.

Õppekomisjon:

 1. Hendrik Voll – õppeprorektor, komisjoni esimees;
 2. Ivar Annus – inseneriteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 3. Carina Bitšikov – üliõpilaste esindaja;
 4. Ivo Fridolin – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 5. Katre Koit – Eesti Mereakadeemia õppedirektor, õppeprorektori nimetatud liige;
 6. Laivi Laidroo – majandusteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 7. Birgy Lorenz – infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe õppeprodekaan;
 8. Allan Niidu – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 9. Vladlen Pahv – üliõpilaste esindaja;
 10. Ingrid Pappel – infotehnoloogia teaduskonna magistriõppe prodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 11. Karoliina Rebane – üliõpilaste esindaja;
 12. Kirsti Rumma – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 13. Loreida Timberg – Eesti Mereakadeemia akadeemilise personali esindaja;
 14. Carolin Tõntsu – üliõpilaste esindaja;
 15. Vello Tõugu – loodusteaduskonna õppeprodekaan, õppeprorektori nimetatud liige;
 16. Rivo Uiboupin – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja.