Riigihangete plaan 2024

Kinnitatud finantsjuhi 03.01.2024 korraldusega nr 1

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 03.01.2024

Tuginedes rektori 03.11.2017 käskkirjaga nr 113 kinnitatud hankekorra punktile 2.2.1 kinnitan 2024. aasta riigihangete plaani (lisatud).


KINNITATUD
finantsjuhi 03.01.2024
korraldusega nr 1-9/1

Riigihangete plaan 2024

Riigihanked alates 60 000 eurot

JRK STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) FINANTSALLIKAS KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA
1 Infotehnoloogia osakond Echo360 hankimine I kvartal 65 000,00 TI-MULTI Vahur Kivaste,
Raul Hanson
2 Infotehnoloogia osakond Logihalduslahenduse teenuse ost I kvartal 200 000,00 TI-SEC Sigrid Ojavee
3 Infotehnoloogia osakond Moodle’i arendus, haldus ja hooldus I kvartal 400 000,00 TI-TTD Katrin Valvik,
Lehor Meius
4 Infotehnoloogia osakond Täiendõppe infosüsteemi arenduspartneri leidmine I kvartal 750 000,00 01TI Johannes Randi,
Lehor Meius
5 Keemia ja biotehnoloogia instituut -80 °C sügavkülmikud I kvartal 100 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
6 Keemia ja biotehnoloogia instituut Automaatne vedeliku käitleja (vedelikurobot) I kvartal 265 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
7 Keemia ja biotehnoloogia instituut Automatiseeritud valguomaduste karakteriseerija I kvartal 190 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
8 Keemia ja biotehnoloogia instituut Kasvuprofileerija (automaatne loksuti-inkubaator
mikroobide kasvu profileerija)
I kvartal 120 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
9 Keemia ja biotehnoloogia instituut Loksutid I kvartal 70 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
10 Keemia ja biotehnoloogia instituut Mass-selektiivse tuvastamisega vedelikkromatograaf I kvartal 165 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
11 Keemia ja biotehnoloogia instituut Valgu kristallograafia dispenser I kvartal 100 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
12 Kinnisvaraosakond, ehitustalitus Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste projekteerimis-
ja/või ehitustööd
I kvartal 10 000 000,00 KVO Toomas Leetjõe
13 Kinnisvaraosakond, ehitustalitus Tartus asuvate Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja
rajatiste projekteerimis- ja/või ehitustööd
I kvartal 2 000 000,00 KVO Toomas Leetjõe
14 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Aknakatete ostmine koos paigaldusega I kvartal 200 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Georg Logins
15 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Linnaku hoonete siseheakorrateenuse leping I kvartal 1 300 000,00 Struktuuriüksuste eelarved Georg Logins
16 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Metallmööbli ostmine I kvartal 500 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Georg Logins
17 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Reisijateveo teenus väikebussidega I kvartal 100 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Georg Logins
18 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Uurimislaev Salme kütuse ostmine I kvartal 500 000,00 tasub tellija,
meresüsteemide instituut
Georg Logins
19 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus BMS hooldus/arendus I kvartal 100 000,00 KVO Janar Küla
20 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Digiauditi teenus I kvartal 150 000,00 KVO Janar Küla
21 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Digioperaatori teenus I kvartal 500 000,00 KVO Janar Küla
22 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Elektrimaterjalide ost I kvartal 500 000,00 KVO Toomas Greenbaum
23 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Kompressorite hooldus I kvartal 90 000,00 KVO Tarmo Laretei
24 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus I kvartal 100 000,00 KVO Tarmo Laretei
25 Personaliosakond, kantselei Toidukaupade ostmine I kvartal 75 000,00 01TPK Inkeri Treial
26 Rahandusosakond Kemikaalid I kvartal 500 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Liisa Rebane
27 Turunduse ja kommunikatsiooni osakond Linnaku digikaardi arenduse ostmine I kvartal 100 000,00 TI-TTD Anne-Ly Nguyen Thien
28 Virumaa kolledž Jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor I kvartal 750 000,00 TF23056EV Udo Klopets
29 Virumaa kolledž Keeruliste toodete arendus ja uurimislabor,
sh 3D skaneerimine, 3D printimine jms
I kvartal 505 000,00 TF23056EV Udo Klopets
30 Virumaa kolledž Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori edasiarendamine I kvartal 505 068,00 TF23056EV Udo Klopets
31 Meresüsteemide instituut Uurimislaeva remont I–II kvartal 120 000,00 Täpsustub läbirääkimiste käigus Urmas Lips
32 Infotehnoloogia osakond Võrguseadmete ja nendega seotud lisaseadmete,
tarkvara ja tugiteenuste ost
II kvartal 400 000,00 TI-TAR-INV Edgars Žigurs
33 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Autokütuse ja tanklateenuste ostmine II kvartal 100 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Georg Logins
34 Kinnisvaraosakond,
turvatalitus
Videovalvesüsteemide ost, hooldus ja remont II kvartal 160 000,00 RENT Andres Kallaste
35 Kuressaare kolledž Teadmussiirde nõustamiskeskuse konteiner-/moodulhoone II kvartal 731 000,00 uus FA Villu Vatsfeld
36 Personaliosakond, kantselei Rahvusvaheline kullerteenus II kvartal 60 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Inkeri Treial
37 Rahandusosakond ja personaliosakond Palgaarvestusteenus välisriikides                                                                                                                             II kvartal 200 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Ave Tamm
38 Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut Elektroonikaseadmed, -komponendid, trükkplaadid ja
erinevad tarvikud ning koosteteenus; mõõte-, valgus-,
3D-printimis- ja keemiaseadmed ning tarvikud
II kvartal 950 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Frederick Rang
39 Turunduse ja kommunikatsiooni osakond Meenete ostmine II kvartal 2 000 000,00 SPR Merilin Saar
40 Virumaa kolledž Koostöörobootika ja tootmisprotsessidele
adapteeruvate seadmete arendus- ja katselabor
II kvartal 616 097,00 TF23056EV Udo Klopets
41 Virumaa kolledž Küberturvaliste robot- ja tootmissüsteemide ja
tehisintellekti arendus- ja katselabor
II kvartal 288 185,00 TF23056EV Udo Klopets
42 Virumaa kolledž Roheenergeetika teadus- ja katselabor II kvartal 1 055 200,00 TF23056EV Udo Klopets
43 Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm Automatiseeritud läbivoolureaktor II kvartal 80 000,00 TF23056EV Allan Niidu
44 Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm Induktiivsidestatud plasma massispektromeeter II kvartal 210 000,00 TF23056EV Allan Niidu
45 Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm Kemosorptsiooni seade II kvartal 120 000,00 TF23056EV Allan Niidu
46 Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm Pulber-röntgendifraktomeeter II kvartal 220 000,00 TF23056EV Allan Niidu
47 Personaliosakond, tööheaolu keskus E-õppe platvorm II–III kvartal 100 000,00 personaliosakonna allikas,
täpsustamisel
Milanna Naris
48 Rahandusosakond Isikukaitsevahendid laboritesse
(kindad, maskid, kaitseriietus, -jalatsid jms)
II–III kvartal 100 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Liisa Rebane
49 Rahandusosakond Laboritarvikud II–III kvartal 500 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Liisa Rebane
50 Eesti Mereakadeemia Toitlustus Eesti Mereakadeemiale ja Eesti Merekoolile III kvartal 1 000 000,00
(EMERA osa 600 000)
01V13 Terje Viertek
51 Infotehnoloogia osakond Kesksete süsteemide turvatestimine III kvartal 200 000,00 TI-SEC Sigrid Ojavee
52 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Kontorimööbli ostmine III kvartal 1 500 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Georg Logins
53 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Mikroelektritööd III kvartal 1 000 000,00 KVO Toomas Greenbaum
54 Kinnisvaraosakond, hooldustalitus Minielektritööd III kvartal 3 000 000,00 KVO Toomas Greenbaum
55 Kuressaare kolledž Poolhaagise soetamine mobiilse õppeklassi väljaehitamiseks III kvartal 155 340,00 uus FA Villu Vatsfeld
56 Personaliosakond, kantselei Bürookaupade ostmine III kvartal 400 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Inkeri Treial
57 Personaliosakond, kantselei Reisiteenuste tellimine III kvartal 4 000 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Inkeri Treial
58 Raamatukogu Teaduse, tehnika ja inseneeria valdkonna
e-raamatute andmebaasi litsentsi ostmine 2025.–2026. aastaks
III kvartal 150 000,00 ÜPRA Kai Kalvik
59 Raamatukogu Vahendusteenuse tellimine võõrkeelsete
elektrooniliste teadusajakirjade ostmiseks
perioodiks 01.01.2025–31.12.2026
III kvartal 200 000,00 ÜPRA Kai Kalvik
60 Personaliosakond, tööheaolu keskus Töötervishoiu teenus III–IV kvartal 220 000,00 PPT Milanna Naris
61 Rahandusosakond Majandustarkvara III–IV kvartal 600 000,00 IT osakonna allikas,
vajab täpsustamist
Ave Tamm
62 Energiatehnoloogia instituut CO2 püüdmise seade IV kvartal 70 000,00 SS013 Alar Konist
63 Infotehnoloogia osakond Atlassiani litsentside pikendamine IV kvartal 75 000,00 TI-DEV-OP Marko Allmäe
64 Infotehnoloogia osakond Ülikooli wifi-lahendus IV kvartal 750 000,00 TI-INFRA Edgars Žigurs
65 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Raamleping heakorrateenuse tellimiseks
Tallinna Tehnikaülikooli hoonetele
IV kvartal 1 500 000,00 Struktuuriüksuste eelarved Georg Logins
66 Kuressaare kolledž Teadmussiirde tehnoloogiakeskuse laborite
täiendava sisustuse soetamine
IV kvartal 108 000,00 uus FA Villu Vatsfeld
67 Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut Pinna fotopinge mõõtmiskompleks IV kvartal 100 000,00 50 000 SSKY1
50 000 SS20035
Ilona Oja Acik
68 Personaliosakond, kantselei Trükiteenused IV kvartal 200 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Inkeri Treial

Ostud 5 000 kuni 60 000 eurot

JRK STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) FINANTSALLIKAS KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA
1 Infotehnoloogia osakond Küberhügieeni koolituse ost I kvartal 40 000,00 TI-SEC Sigrid Ojavee
2 Infotehnoloogia osakond Oracle’i tarkvara tehniline tugi I kvartal 24 000,00 TI-DEV-OP Raul Hanson,
Lehor Meius
3 Infotehnoloogia osakond Stata/SE Site 1 või 3 aastaks I kvartal 14 000,00 või 45 000,00 TI-WS-EDU Elton Veide,
Veiko Saga,
Kirsti Rumma
4 Keemia ja biotehnoloogia instituut Automatiseeritud valkude isoleerimise platvorm I kvartal 45 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
5 Keemia ja biotehnoloogia instituut Gaaskromatograaf mass-spektromeeter I kvartal 50 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
6 Keemia ja biotehnoloogia instituut Homogenisaator I kvartal 15 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
7 Keemia ja biotehnoloogia instituut Kuulveski I kvartal 20 000,00 TF23056LK Riina Aav
8 Keemia ja biotehnoloogia instituut Mikroplaadiloendurid radiomeetriliseks ja luminestsentsi tuvastamiseks I kvartal 50 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
9 Keemia ja biotehnoloogia instituut Pipeteerimise robot I kvartal 45 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
10 Keemia ja biotehnoloogia instituut Planetaarjahvati I kvartal 30 000,00–60 000,00 TF23056LK Riina Aav
11 Keemia ja biotehnoloogia instituut Sonikaator I kvartal 5 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
12 Keemia ja biotehnoloogia instituut Termotsükler ehk polümeraasi ahelreaktsiooni instrument I kvartal 50 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
13 Keemia ja biotehnoloogia instituut Tsentrifuug I kvartal 50 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
14 Keemia ja biotehnoloogia instituut Tsentrifuug I kvartal 40 000,00 VHE23056 Petri-Jaan Lahtvee
15 Keemia ja biotehnoloogia instituut Vaakumpump I kvartal 20 000,00 TF23056LK Riina Aav
16 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Elektriautode laadimisjaamade operaatorteenus I kvartal 30 000,00 RENT-M Georg Logins
17 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Toitlustusteenus STU hoones I kvartal 15 000,00 RENT-M Georg Logins
18 Kinnisvaraosakond, haldustalitus Tollivormistusteenuse tellimine I kvartal 20 000,00 Tellivate üksuste finantsallikad Georg Logins
19 IT teaduskonna dekanaat Videoproduktsioon (Innovatsioonifestival) II kvartal 5 000,00 01IV Karin Härmat
20 IT teaduskonna dekanaat Ürituskorralduseks vajaliku tehnika (heli, visuaal jms) rent (Innovatsioonifestival) II kvartal 8 000,00 01IV Karin Härmat
21 Infotehnoloogia osakond ArcGis-Esri II kvartal 7 000,00 TI-WS-EDU Elton Veide,
Veiko Saga
22 Infotehnoloogia osakond Labview II kvartal 15 000,00 TI-WS-EDU Elton Veide,
Veiko Saga
23 Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut Stata II kvartal 35 000,00 SS21001, 01M Kadri Männasoo
24 Majandusteaduskonna dekanaat SOC maja II korrusel dekanaadi koridoris puhke- ja vaikuseala
ehitus ja mööbel
II kvartal 12 500,00 01M Martin Malm
25 Infotehnoloogia osakond ChemDraw III kvartal 17 000,00 TI-WS-EDU Elton Veide,
Veiko Saga,
Toomas Tamm
26 Infotehnoloogia osakond Gitlabi litsentsid III kvartal 26 000,00 TI-DEV-OP Lehor Meius,
Raul Hanson
27 Energiatehnoloogia instituut Ilmajaam IV kvartal 30 000,00 SS013 Anna Volkova
28 IT teaduskonna dekanaat Ürituskorraldus (aastagaala) IV kvartal 41 000,00 01IV Karin Härmat