Riigihangete plaan 2023

Kinnitatud finantsjuhi 22.12.2022 korraldusega nr 180

Tuginedes rektori 03.11.2017 käskkirjaga nr 113 kinnitatud hankekorra punktile 2.2.1 kinnitan 2023. aasta riigihangete plaani (lisatud).


KINNITATUD
finantsjuhi 22.12.2022
korraldusega nr 1-9/180

Riigihangete plaan 2023

Riigihanked alates 60 000 eurot

JRK STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) FINANTSALLIKAS KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA
1 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Läbipääsu-valvesüsteemide hooldus ja remont, raamleping I kvartal 150 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
2 Infotehnoloogia osakond Wifi seadmete ost I kvartal 200 000,00 erinevad allikad Edgars Žigurs
3 Infotehnoloogia osakond Õppeinfosüsteemi arenduspartneri raamhange I kvartal 750 000,00 TI-TTD Lehor Meius,
Raul Hanson
4 Kinnisvara osakond (ehitustalitus) Hoone digitaalse hooldustarkvara integreerimine hoone teostusmudeliga I kvartal 90 000,00 AR20013 Priit Prous
5 Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) Tallinna Tehnikaülikooli ehitus- ja remonditöödele omanikujärelevalve teenuse (OJV) raamleping (48 kuud) I kvartal 170 000,00 KVO eelarve Toomas Leetjõe
6 Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) Tallinna Tehnikaülikooli sisekujunduse ja konsultatsiooni raamleping (48 kuud) I kvartal 250 000,00 KVO eelarve Toomas Leetjõe
7 Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) Teostusmudelite linkimine digihoolduspäeviku keskkonnaga I kvartal 90 000,00 AR20013 Priit Prous
8 Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) Tartus asuvate Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja ehitustööde raamleping (48 kuud) I kvartal 500 000,00 KVO eelarve Toomas Leetjõe
9 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Gaaside ostmine 1 I kvartal 200 000,00 struktuuriüksuste eelarved Reet Terno
10 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) SOC ja LIB õppehoone kohvikute toitlustusteenuse kontsessioon I kvartal 100 000,00 Georg Logins
11 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Tehnosüsteemide (Tartu Kolledž) raamleping 4 aastaks I kvartal 200 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
12 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Ajanäidusüsteemide hooldus- ja remonditööd, raamleping I kvartal 60 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
13 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) ATS-i hooldus- ja remonditööd, 3 osas I kvartal 250 000,00 RENT eelarve Richard Ossep
14 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Automaatsete kustutussüsteemide hooldus- ja remonditööd I kvartal 80 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
15 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Tuletõkkeuste ja -tarvikute ost, hooldus ja remont, raamleping I kvartal 150 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
16 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Turvateenuste ost, raamleping I kvartal 800 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
17 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Videovalvesüsteemide hooldus- ja remonditööd I kvartal 200 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
18 Kuressaare Kolledž Andurid ja kontrollseadised avamerekatsete jaoks I kvartal 62 000,00 AR21002 Kaarel Koppel
19 Personaliosakond/kantselei Rahvusvahelise kullerteenuse platvorm I kvartal 60 000,00 01TPK Inkeri Treial
20 Personaliosakond/kantselei Toidukaupade ostmine I kvartal 75 000,00 01TPK Inkeri Treial
21 Raamatukogu Pehmekaaneliste trükiteenuste tellimine 08.2023–08.2027 I kvartal 400 000,00 01SK Mirjam Piik
22 Rahandusosakond Ostuarvete keskkond I kvartal 60 000,00 01PA Ave Tamm
23 Virumaa kolledž Elektroonikaseadmete, -komponentide ja -tarvikute raamhange Virumaa kolledžile I kvartal 400 000,00 01RV, struktuurifondid Udo Klopets
24 Turunduse ja kommunikatsiooni osakond Persooni-, projekti- ja uurimisrühmaveebide keskkonna arendamine I-II kvartal 100 000,00 TI-TTD Hele-Riin Pihel
25 Infotehnoloogia osakond Arenduspartneri hange (front-end ja back-end arendus) II kvartal 300 000,00 TI-TTD Lehor Meius,
Raul Hanson
26 Infotehnoloogia osakond Laua- ja sülearvutid (nn standardmudelid) II kvartal 350 000,00 Tellijad maksavad oma allikalt Elton Veide,
Veiko Saga
27 Infotehnoloogia osakond Moodle’i arendus- ja halduspartneri hange II kvartal 300 000,00 TI-TTD Lehor Meius,
Raul Hanson
28 Infotehnoloogia osakond Sise- ja tudengiportaali arenduspartneri hange II kvartal 750 000,00 TI-TTD Lehor Meius,
Raul Hanson
29 Infotehnoloogia osakond Turvatestimise raamhange II kvartal 100 000,00 TI-TTD Lehor Meius,
Raul Hanson
30 IT Kolledž Arvutusklastri laiendamine II kvartal 183 333,00 01ICHPC Lauri Anton
31 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Eesti Mereakadeemia sise- ja välisterritooriumi heakorrateenus II kvartal 450 000,00 RENT eelarve Georg Logins
32 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Kolimisteenuse raamleping (48 kuud) II kvartal 80 000,00 RENT eelarve Georg Logins
33 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Snäki- ja kohviautomaatide teenus ülikooli õppehoonetes (48 kuud) II kvartal 100 000,00 Georg Logins
34 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Tartu Kolledži sise- ja välisterritooriumi heakorrateenus II kvartal 250 000,00 RENT eelarve Georg Logins
35 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Elektrikäidu (Tallinna hooned) raamleping 4 aastaks II kvartal 1 500 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
36 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Katelde ja gaasipaigaldiste hooldus 4 aastaks II kvartal 60 000,00 KVO eelarve Tarmo Laretei
37 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Sisekliima andurite ost ja paigaldus II kvartal 200 000,00 KVO eelarve Janar Küla
38 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Tehnosüsteemide hoolduse (eraldi hooned) raamleping 4 aastaks II kvartal 2 000 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
39 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Tehnosüsteemide hoolduse (peamaja) raamleping 4 aastaks II kvartal 3 000 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
40 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Virumaa elektrikäit II kvartal 70 000,00 KVO eelarve Meelis Kaps
41 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Virumaa tehnosüsteemide hooldus 4 aastaks II kvartal 60 000,00 KVO eelarve Olev Kivisalu
42 IT Kolledž vSAN klastri serverid II-III kvartal 80 000,00 01IC Siim Kruusmaa
43 Energiatehnoloogia instituut Isokineetiline proovivõtusüsteem tahkete ja gaasiliste suitsugaasi komponentide jaoks (PM1 ja raskemetallide määramise võimekuse tekitamine) II-IV kvartal 85 000,00 SS013, uusFA Alar Konist
44 Energiatehnoloogia instituut Soojusjuhtivuse stend II-IV kvartal 60 000,00 SS22060 Alar Konist
45 Eesti Mereakadeemia EMERA MSOS tudengitele vormirõivaste valmistamine ja tarnimine III kvartal 200 000,00 01V9 Terje Viertek
46 Eesti Mereakadeemia Ohutusalaste täiendusõppekursuste läbiviimine TalTech Eesti Mereakadeemia üliõpilastele III kvartal 140 000,00 01V11 Heili Kangust,
Marlen Pärjala
47 Infotehnoloogia osakond Atlassiani litsentsid III kvartal 100 000,00 TI-DEV-OP Marko Allmäe,
Mari-Liis Puks
48 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Gaaside ostmine 2 III kvartal 200 000,00 struktuuriüksuste eelarved Reet Terno
49 Personaliosakond/kantselei Suuline tõlketeenus III kvartal 60 000,00 01TPK Inkeri Treial
50 Raamatukogu Vahendusteenuse tellimine võõrkeelsete elektrooniliste teadusajakirjade ostmiseks perioodil 01.01.2024–31.12.2024 III kvartal 100 000,00 ÜPRA Kai Kalvik
51 Rektoraadi strateegiabüroo Projektihaldustarkvara aastane litsentsitasu III-IV kvartal 100 000,00 Pille Muni
52 Infotehnoloogia osakond VoIP telefonijaama tugiteenuse ja laienduse ostmine IV kvartal 150 000,00 struktuuriüksuste eelarved Paul Oja
53 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Vee- ja kanalisatsiooniseadmete hoolduse ja remondi raamleping 4 aastaks IV kvartal 500 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
54 Personaliosakond/kantselei Kirjalik tõlketeenus IV kvartal 125 000,00 01TPK Inkeri Treial

Ostud 5 000 kuni 60 000 eurot

JRK STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) FINANTSALLIKAS KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA
1 Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) Parkimismudeli koostamiseks vajalikud seadmed I kvartal 58 000,00 AR20013 Priit Prous
2 Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat Ürituskorraldus (aastagala) I kvartal 33 000,00 01IV Karin Härmat
3 Eesti Mereakadeemia Sõiduk I kvartal 45 000,00 01V Roomet Leiger
4 Infotehnoloogia osakond Oracle’i tarkvara tehniline tugi I kvartal 24 000,00 TI-DEV-OP Raul Hanson,
Lehor Meius
5 Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat Ürituskorraldus (IT-innovatsioonifestival) I kvartal 20 000,00 01IV Karin Härmat
6 Keemia ja biotehnoloogia instituut -80 °C külmik I kvartal 15 000,00 SS21025 Tiit Lukk
7 Keemia ja biotehnoloogia instituut Poolautomaatne purkidesse villimise seade I kvartal 14 000,00 SS22078 Kristel Vene
8 Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) Kasutusloa taotlemine EMERA mehaanikamajale (Kopli 101) I kvartal 8 000,00 KVO eelarve Toomas Leetjõe
9 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Tulekahju voolikusüsteemi hooldus- ja remonditööd I kvartal 20 000,00 RENT eelarve Andres Kallaste
10 Kuressaare Kolledž Andmeait ja Digital Twin tööjaam I kvartal 27 000,00 AR21002 Kaarel Koppel
11 Kuressaare Kolledž Ehituslikud tööd väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laborites I kvartal 25 000,00 AR21002 Veiko Viil
12 Kuressaare Kolledž Eriseadmete hange I kvartal 20 000,00 AR21002 Ruttar Teär
13 Kuressaare Kolledž Laserprojektor I kvartal 31 400,00 AR21002 Ruttar Teär
14 Kuressaare Kolledž Mõõte- ja andmekogumissüsteemi uuendamine I kvartal 54 000,00 AR21002 Ruttar Teär
15 Kuressaare Kolledž Täiendav hange: üldseadmed ja tööriistad I kvartal 15 000,00 AR21002 Ruttar Teär
16 Personaliosakond/kantselei Toidukaupade ostmine uurimislaevale Salme I kvartal 10 000,00 SS279 Inkeri Treial
17 Rahandusosakond Välisauditi teenus I kvartal 45 000,00 01PA Ave Tamm
18 Rektoraadi strateegiabüroo Süsteemianalüüs I kvartal 30 000,00 Pille Muni
19 Ehituse ja arhitektuuri instituut Laservibromeeter 11.23 I või II kvartal 40 000,00 PRG737 Madis Ratassepp
20 Ehituse ja arhitektuuri instituut Robotajam 11.23 I või II kvartal 30 000,00 PRG737 Madis Ratassepp
21 Ehituse ja arhitektuuri instituut Vibrolaud 11.23 I või II kvartal 10 000,00 PRG737 Madis Ratassepp
22 Kuressaare Kolledž Kombiahi I või II kvartal 10 000,00 MINR21103 Liina Tabri
23 Ehituse ja arhitektuuri instituut EduBIM konfiguraatori edasiarendus II kvartal 24 975,00 01EAKI Martin Thalfeldt
24 Infotehnoloogia osakond Horizoni litsentsid II kvartal 11 000,00 TI-INFRA Edgars Žigurs
25 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Porivaipade rentimis- ja vahetusteenuse raamleping (48 kuud) II kvartal 50 000,00 RENT eelarve Georg Logins
26 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Põrandate õlitamise raamleping II kvartal 30 000,00 RENT eelarve Georg Logins
27 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) U04 õppehoone väikepoe ja kioskiteenuse kontsessioon II kvartal 40 000,00 Georg Logins
28 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Projekteerimishange (vent.süsteemidele, U05) II kvartal 40 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
29 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) WOK-ratas II kvartal 8 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
30 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Tuleohutustarvikute ost II kvartal 10 000,00 RENT eelarve Mikk Sepp
31 Kinnisvaraosakond (turvatalitus) Videovalvesüsteemide tarvikute ost II kvartal 50 000,00
32 Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut Krüostaat II kvartal 10 000,00 SS20035 Ilona Oja Acik
33 IT Kolledž Robot II-III kvartal 8 500,00 VERT22059 Janika Leoste
34 Energiatehnoloogia instituut Analüütiline mikrokaal II-IV kvartal 15 000,00 SS013 Alar Konist
35 Energiatehnoloogia instituut Gaaside analüüsisüsteem paramagneetilise hapnikuanduriga II-IV kvartal 25 000,00 uusFA, SS013 Alar Konist
36 Energiatehnoloogia instituut Kalorimeetriline pomm II-IV kvartal 47 000,00 SS013, uusFA Alar Konist
37 Energiatehnoloogia instituut Kemiluminesentsi põhimõttel töötav suitsugaasi analüüsi süsteem II-IV kvartal 49 000,00 uusFA Alar Konist
38 Energiatehnoloogia instituut Mikroröntgendifraktsiooni analüsaator II-IV kvartal 55 000,00 SS013 Alar Konist
39 Energiatehnoloogia instituut Vedelikioonkromatograaf II-IV kvartal 44 500,00 SS22060, SS013 Alar Konist
40 Ehituse ja arhitektuuri instituut Kliimakambri sisekliimakamber III kvartal 5 000,00 PRG483 Targo Kalamees
41 Infotehnoloogia osakond Gitlabi litsentsid III kvartal 15 000,00 TI-DEV-OP Lehor Meius,
Raul Hanson
42 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Elektriauto laadimisteenuse kontsessioon või enampakkumine (5-10 aastat) III kvartal 30 000,00 Georg Logins
43 Kinnisvaraosakond (haldustalitus) Taksoveo- ja autorenditeenuse tellimine mobiilirakendusega III kvartal 30 000,00 üksuste eelarved Georg Logins
44 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Alldevice’i programm (pikendada 4 aastaks) III kvartal 5 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
45 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Automaatikasüsteemide ehitus, hooldus ja remont (hankeleping 4 aastaks) III kvartal 55 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
46 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) Projekteerimishange (vent.süsteemidele, NRG) III kvartal 40 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
47 Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) R8 kolmele hoonele III kvartal 50 000,00 KVO eelarve Kalev Leppoja
48 Õppeosakond BBB videoseminaritarkvara õppetöö läbiviimiseks III kvartal 25 000,00 01CM Liisi Järve
49 Rektoraadi strateegiabüroo Projektihaldustarkvara integratsioonid IV kvartal 50 000,00 Pille Muni