Ragnar Nurkse instituudi nõukogu koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 14.09.2022 korraldusega nr 1-24/262 (jõustunud 01.09.2022)
 1. Erkki Karo, teadus- ja tehnoloogiapoliitika professor, PhD, nõukogu esimees;
 2. Wolfgang Drechsler, riigiteaduse professor;
 3. Tiina Randma-Liiv, haldusjuhtimise ja halduspoliitika professor;
 4. Anu Masso, suurandmete professor;
 5. Ringa Raudla, riigiteaduse ja rahanduse professor;
 6. Veiko Lember, haldusjuhtimise ja halduspoliitika vanemteadur;
 7. Vasileios Kostakis, sihtrahastusega professor;
 8. Külli Sarapuu, kaasatud professor;
 9. Egert Juuse, innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise teadur;
 10. Amirouche Moktefi, vanemlektor;
 11. Margit Kirs, innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise teadur, töötajate esindaja;
 12. Külli Taro, teadmussiirde juht, töötajate esindaja;
 13. Karin Kruup, CENTRINNO projekti koordinaator, töötajate esindaja;
 14. Jaanus Müür, projekti assistent, töötajate esindaja;
 15. Steven Nõmmik, doktorantide esindaja.