Inseneriteaduskonna lõputööde nõuded

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 18.05.2023 korraldusega nr 1-24/168