Inseneriteaduskonna lõputööde nõuded

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud inseneriteaduskonna 19.06.2019 nõukogu koosoleku nr 5 protokollilise otsusega nr 6.1 (kehtib kuni 31.08.2023)