Majandusteaduskonna nõukogu koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud rektori 22.09.2022 käskkirjaga nr 47 (jõustunud 01.09.2022)
Muudetud rektori 15.05.2023 käskkirjaga nr 21 (jõustunud 09.03.2023 ja 01.05.2023)
Muudetud rektori 30.08.2023 käskkirjaga nr 32
 1. Mari Avarmaa – dekaan, nõukogu esimees;
 2. Merli Reidolf – ärikorralduse instituudi direktor;
 3. Erkki Karo – Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor;
 4. Tanel Kerikmäe – õiguse instituudi direktor;
 5. Karin Jõeveer – majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor;
 6. Kirsti Rumma, majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi akadeemilise personali esindaja;
 7. Tiina Randma- Liiv, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi akadeemilise personali esindaja;
 8. Kristi Joamets, õiguse instituudi akadeemilise personali esindaja;
 9. Mari-Klara Stein, ärikorralduse instituudi akadeemilise personali esindaja;
 10. Mihhail Kirejev, üliõpilaste esindaja;
 11. Rasmus Kalep, üliõpilaste esindaja;
 12. Mark Toomsalu, üliõpilaste esindaja;
 13. Raino Paron, dekaani nimetatud liige;
 14. Martti Randveer, dekaani nimetatud liige.