Otsustuskogud> Teaduskonna nõukogu Majandusteaduskond> Juhtimine

Majandusteaduskonna nõukogu koosseis tähajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud rektori 03.02.2020 käskkirjaga nr 5 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud rektori 11.06.2021 käskkirjaga nr 22 (jõustunud 07.06.2021)
Muudetud rektor 29.06.2021 käskkirjaga nr 25 (jõustunud 07.06.2021)
 1. Enn Listra – dekaan, nõukogu esimees;
 2. Mari Avarmaa – ärikorralduse instituudi direktor;
 3. Erkki Karo – Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor;
 4. Tiina Randma-Liiv – Rangar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi akadeemilise personali esindaja;
 5. Tanel Kerikmäe – õiguse instituudi direktor;
 6. Karin Jõeveer – majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor;
 7. Aaro Hazak – majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi akadeemilise personali esindaja;
 8. Kristi Joamets – õiguse instituudi akadeemilise personali esindaja;
 9. Merle Küttim – ärikorralduse instituudi akadeemilise personali esindaja;
 10. Iris Juhani – üliõpilaste esindaja;
 11. Helge Lapõnin – üliõpilaste esindaja;
 12. Shobhit Shakaya – üliõpilaste esindaja;
 13. Raino Paron – dekaani nimetatud liige;
 14. Martti Randveer – dekaani nimetatud liige;
 15. Ele Reiljan – dekaani nimetatud liige.