Majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad 2024/2025. õppeaastaks

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud rektori 10.04.2023 käskkirjaga nr 1-8/13 ja majandusteaduskonna dekaani 09.04.2024 korraldusega nr 1-24/92

Majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad 2024/2025. õppeaastaks

Kehtestatud dekaani korraldusega 09.04.2024 nr 1-24/92, kooskõlas TalTech akadeemilise kalendriga.

2024

20. august sügissemestri õpingukava esitamise algus
26. august õppeaasta algus
täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
26. aug – 30. august sügissemestri eelnädal
30. august avaaktused
2. september sügissemestri algus
9. september semestri õpingukava ja omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
9. september lõpptähtaeg lõputöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule kui lõputöö kaitsmine on planeeritud sügissemestrisse 2024/25 
11. september üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
18. september ülikooli aastapäev, doktorite promoveerimine
27. oktoober poolsemestri lõpp
6. detsember lõpptähtaeg dokumentide esitamiseks praktika kuraatorile praktika arvestuse saamiseks sügissemestril
16. detsember kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
18. detsember esimese õppeastme lõputööde esitamise tähtaeg
21. detsember sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp
24. dets – 1. jaan jõuluvaheaeg

2025

3. jaanuar magistritöö esitamise tähtaeg
6. jaanuar – 22. jaan bakalaureuseeksami sooritamise periood sügissemestril
6. jaanuar kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
14. jaanuar kevadsemestri õpingukava esitamise algus
14. jaanuar – 22. jaanuar lõputööde kaitsmisperiood sügissemestril
22. jaanuar sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
26. jaanuar sügissemestri lõpp
27. jaanuar täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
27. jaanuar – 2. veebruar vahenädal
3. veebruar kevadsemestri algus
10. veebruar kevadsemestri õpingukava ja omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
10. veebruar lõpptähtaeg lõputöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule kui lõputöö kaitsmine on planeeritud kevadsemestrisse 2024/25
12. veebruar üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
30. märts poolsemestri lõpp
9. mai lõpptähtaeg dokumentide esitamiseks praktika kuraatorile praktika arvestuse saamiseks kevadsemestril
12. mai kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
13. mai magistritööde esitamise tähtaeg
15. mai esimese õppeastme lõputööde esitamise tähtaeg
23. mai kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
25. mai kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp
26. mai – 13. juuni bakalaureuseeksami sooritamise periood
27. mai – 9. juuni lõputööde kaitsmisperiood magistriõppe lõpetajatele
30. mai – 13. juuni lõputööde kaitsmisperiood esimese õppeastme lõpetajatele
4. juuni lõputööde kaitsmistähtaeg magistriõppe ühisõppekavade lõpetajatele
11. juuni kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
16. juuni kevadsemestri lõpp
28. juuni doktorantide atesteerimise lõpptähtaeg
16. – 22. juuni lõpuaktuste periood kolledžites ja EMERAs
19. – 27. juuni Lõpuaktuste periood peamajas
30. juuni õppeaasta lõpp;
koormuse arvutamine üliõpilastele järgmiseks õppeaastaks lõppenud õppeaasta soorituste alusel