Loodusteaduskonna nõukogu koosseis 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Kinnitatud rektori 15.08.2022 käskkirjaga nr 36 (jõustunud 01.09.2022)
 1. Andrus Salupere, teaduskonna dekaan, nõukogu esimees;
 2. Olle Hints, geoloogia instituudi direktor;
 3. Jaan Janno, küberneetika instituudi direktor;
 4. Pirjo Spuul, keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor;
 5. Rivo Uiboupin, meresüsteemide instituudi direktor;
 6. Rutt Hints, geoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 7. Tiit Lukk, keemia ja biotehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 8. Sirje Sildever, meresüsteemide instituudi akadeemilise personali esindaja;
 9. Marko Vendelin, küberneetika instituudi akadeemilise personali esindaja;
 10. Helen Pais, üliõpilaste esindaja;
 11. Kristjan Siilak, üliõpilaste esindaja;
 12. Argo Tammemäe, üliõpilaste esindaja;
 13. Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) juhtivteadur.