Otsustuskogud> Teaduskonna nõukogu

Loodusteaduskonna nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud rektori 13.09.2019 käskkirjaga nr 43 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud rektori 22.01.2020 käskkirjaga nr 2
Muudetud rektori 21.02.2020 käskkirjaga nr 10
Muudetud rektori 31.08.2020 käskkirjaga nr 37
Muudetud rektori 08.01.2021 käskkirjaga nr 1
Muudetud rektori 21.01.2021 käskkirjaga nr 5
Muudetud rektori 01.09.2021 käskkirjaga nr 32
 1. Andrus Salupere – loodusteaduskonna dekaan, nõukogu esimees;
 2. Olle Hints – geoloogia instituudi direktori kt;
 3. Pirjo Spuul – keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor;
 4. Jaan Janno – küberneetika instituudi direktor kt;
 5. Rivo Uiboupin – meresüsteemide instituudi direktor;
 6. Siim Veski – geoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 7. Jaan Kalda – küberneetika instituudi akadeemilise personali esindaja;
 8. Urmas Lips – meresüsteemide instituudi akadeemilise personali esindaja;
 9. Vello Tõugu – keemia ja biotehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
 10. Helen Pais – üliõpilaste esindaja;
 11. Mia Peterson – üliõpilaste esindaja;
 12. Kristjan Siilak – üliõpilaste esindaja, doktorant;
 13. Anne Kahru – dekaani nimetatud välisliige.