Juhtimine ja tugiteenused> Kvaliteedijuhtimine

Juhtimissüsteemi käsiraamat

Kinnitatud rektori 20.06.2016 käskkirjaga nr 94
Muudetud rektori  25.11.2019 käskkirjaga nr 53 - kus sisalduvad sõnad „nõukogu“ või „kuratoorium“, asendades neis läbivalt sõna „nõukogu“ sõnaga „senat“ vastavas käändes ja seejärel sõna „kuratoorium“ sõnaga „nõukogu“ vastavas käändes. Muudatus kehtib ainult ülikooli nõukogu kohta.