Inseneriteaduskond> Juhtimine

Kuressaare kolledži nõukogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine tähtajaga kuni 30.09.2024

Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 05.10.2021 korraldusega nr 249

1. Veiko Viil, Kuressaare kolledži direktori kohusetäitja, nõukogu esimees;
2. Mihkel Kõrgesaar, Kuressaare kolledži abiprofessor tenuuris;
3. Eeve Kärblane, Kuressaare kolledži lektor;
4. Paavo Kuuseok, Kuressaare kolledži lektor;
5. Mikloš Lakatoš, Kuressaare kolledži doktorant-nooremteadur;
6. Riia Nelis, Kuressaare kolledži lektor;
7. Jana Raadik Cottrell, Kuressaare kolledži vanemlektor;
8. Olev Tõru, Kuressaare kolledži lektor;
9. Helen Sääsk, Kuressaare kolledži teadmussiirde koordinaator, töötajate esindaja;
10. Tarmo Sahk, doktorantide esindaja.