Kuressaare kolledži nõukogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine tähtajaga kuni 30.09.2024

Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 05.10.2021 korraldusega nr 249
Muudetud inseneriteaduskonna dekaani 21.02.2022 korraldusega nr 67

1. Merit Kindsigo, Kuressaare kolledži direktor, nõukogu esimees;
2. Mihkel Kõrgesaar, Kuressaare kolledži abiprofessor tenuuris;
3. Eeve Kärblane, Kuressaare kolledži lektor;
4. Paavo Kuuseok, Kuressaare kolledži lektor;
5. Mikloš Lakatoš, Kuressaare kolledži doktorant-nooremteadur;
6. Riia Nelis, Kuressaare kolledži lektor;
7. Jana Raadik Cottrell, Kuressaare kolledži vanemlektor;
8. Olev Tõru, Kuressaare kolledži lektor;
9. Helen Sääsk, Kuressaare kolledži teadmussiirde koordinaator, töötajate esindaja;
10. Tarmo Sahk, doktorantide esindaja.