Otsustuskogud> Instituudi nõukogu

Keemia ja biotehnoloogia instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud loodusteaduskonna dekaani 03.10.2019 korraldusega nr 279 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud loodusteaduskonna dekaani 21.12.2020 korraldusega nr 334
Muudetud loodusteaduskonna dekaani 21.01.2021 korraldusega nr 20
 1. Ivar Järving – instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Riina Aav – professor;
 3. Tõnis Kanger – professor;
 4. Mihkel Koel – juhtivteadur;
 5. Margus Lopp – professor;
 6. Aivar Lõokene – juhtivteadur;
 7. Toomas Paalme – professor;
 8. Peep Palumaa – professor;
 9. Ott Scheler – professor;
 10. Olli-Pekka Smolander – professor;
 11. Toomas Tamm – professor;
 12. Tõnis Timmusk – professor;
 13. Petri-Jaan Lahtvee – professor;
 14. Annela Avarlaid – doktorantide esindaja;
 15. Kristin Erkman – töötajate esindaja;
 16. Maria Cecilia Sarmiento Guerin – töötajate esindaja;
 17. Tiit Lukk – töötajate esindaja;
 18. Pirjo Spuul – töötajate esindaja;
 19. Vello Tõugu – töötajate esindaja;
 20. Ly Villo – töötajate esindaja.