Keemia ja biotehnoloogia instituudi nõukogu koosseis 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Kinnitatud loodusteaduskonna dekaani 01.09.2022 korraldusega nr 252 (jõustunud 01.09.2022)
Muudetud loodusteaduskonna dekaani 03.01.2023 korraldusega nr 2 (jõustunud 03.01.2023)
 1. Pirjo Spuul, instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Riina Aav, kaasprofessor tenuuris;
 3. Tõnis Kanger, täisprofessor tenuuris;
 4. Petri-Jaan Lahtvee, kaasprofessor tenuuris;
 5. Peep Palumaa, täisprofessor tenuuris;
 6. Ott Scheler, kaasprofessor tenuuris;
 7. Olli-Pekka Smolander, kaasprofessor tenuuris;
 8. Tooma Tamm, kaasprofessor tenuuris;
 9. Tõnis Timmusk, täisprofessor tenuuris;
 10. Katrin Laos, akadeemilise personali esindaja;
 11. Maksim Ošeka, akadeemilise personali esindaja;
 12. Sigrid Kirss, doktorantide esindaja;
 13. Kristin Erkman, töötajate esindaja;
 14. Ivar Järving, töötajate esindaja;
 15. Indrek Koppel, töötajate esindaja;
 16. Tiit Lukk, töötajate esindaja;
 17. Maria Cecilia Sarmiento Guerin, töötajate esindaja;
 18. Vello Tõugu, töötajate esindaja;
 19. Ly Villo, töötajate esindaja.