IT Kolledži nõukogu koosseis 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 20.09.2022 korraldusega nr 266 (jõustunud 01.09.2022)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 11.09.2023 korraldusega nr 234 (jõustunud 01.09.2023)
 1. Kalle Tammemäe, direktor, nõukogu esimees;
 2. Siim Kruusmaa, IT Kolledži IT-süsteemide juht, direktori määratud IT Kolledži töötaja;
 3. Andres Eek, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor, dekaani nimetatud liige;
 4. Tarmo Robal, IT Kolledži kaasprofessor, dekaani nimetatud liige;
 5. Karl-Erik Karu, tarkvarateaduse instituudi õppeassistent, dekaani nimetatud liige;
 6. Kristiina Hakk, IT Kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 7. Toomas Lepikult, IT Kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 8. Marion Martin, üliõpilaste esindaja;
 9. Grete Eerikson, üliõpilaste esindaja;
 10. Karl-Erik Karu, üliõpilaste esindaja;
 11. Gert Persidski, üliõpilaste esindaja;
 12. Ivo Lasn, Playtech Estonia, direktori nimetatud liige;
 13. Agu Leinfeld, Value Space, direktori nimetatud liige;
 14. Raido Orumets, Arrow ECS Baltic OÜ, direktori nimetatud liige.