IT Kolledži nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 30.08.2019 korraldusega nr 251 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 09.09.2020 korraldusega nr 247 (jõustunud 01.09.2020)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 01.12.2020 korraldusega nr 314 (jõustunud 01.12.2020)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 15.09.2021 korraldusega nr 233 (jõustunud 01.09.2021)
 1. Kalle Tammemäe – direktor, nõukogu esimees;
 2. Siim Kruusmaa – IT-süsteemide juht, direktori määratud kolledži töötaja;
 3. Marko Kääramees – tarkvarateaduse instituudi dotsent, dekaani nimetatud liige;
 4. Andres Eek – Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor, dekaani nimetatud liige;
 5. Inna Švartsman – tarkvarateaduse instituudi lektor, dekaani nimetatud liige;
 6. Kristiina Hakk – dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 7. Toomas Lepikult – dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 8. Maarja Helena Elisabeth Hoop – üliõpilaste esindaja;
 9. Aneta Claudia Marttila – üliõpilaste esindaja;
 10. Jan Joonas Parve – üliõpilaste esindaja;
 11. Maria Tuuksam – üliõpilaste esindaja;
 12. Ivo Lasn – Playtech Estonia, direktori nimetatud liige;
 13. Agu Leinfeld – AS Datel, direktori nimetatud liige;
 14. Raido Orumets – Arrow ECS Baltic OÜ, direktori nimetatud liige.