Inseneriteaduskonna tegevuskava 2022-2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud rektori 10.02.2023 korraldusega nr 1-9/22