Inseneriteaduskonna tegevuskava 2022-2025

Kinnitatud rektori 10.02.2023 korraldusega nr 1-9/22