Infotehnoloogia teaduskonna tegevuskava 2023-2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud rektori 09.02.2023 korraldusega nr 1-9/20