Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Inseneriteaduskond> Juhtimine

Energiatehnoloogia instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 02.10.2019 korraldusega nr 278
 1. Andres Siirde – energiatehnoloogia instituudi professor, direktor, nõukogu esimees;
 2. Alar Konist – energiatehnoloogia instituudi professor;
 3. Tõnu Pihu – energiatehnoloogia instituudi professor;
 4. Andrei Dedov – energiatehnoloogia instituudi dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 5. Oliver Järvik – energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 6. Inna Kamenev – energiatehnoloogia instituudi vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 7. Igor Krupenski – energiatehnoloogia instituudi lektor, akadeemilise personali esindaja;
 8. Eduard Latõšov – energiatehnoloogia instituudi dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 9. Birgit Maaten – energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 10. Dmitri Nešumajev – energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 11. Anna Volkova – energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 12. Sven Kamenev – energiatehnoloogia instituudi juhtivinsener, töötajate esindaja;
 13. Mari Sulg – doktorantide esindaja.