Energiatehnoloogia instituudi nõukogu koosseis tähtajaga alates 01.10.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 30.09.2022 korraldusega nr 276
 1. Alar Konist, energiatehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris, direktori kohusetäitja;
 2. Anna Volkova, energiatehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris;
 3. Tõnu Pihu, energiatehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris;
 4. Oliver Järvik, energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 5. Dmitri Nešumajev, energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 6. Heidi Lees, energiatehnoloogia instituudi teadur, akadeemilise personali esindaja;
 7. Andrei Dedov, energiatehnoloogia instituudi vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 8. Inna Kamenev, energiatehnoloogia instituudi vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 9. Igor Krupenski, energiatehnoloogia instituudi lektor, akadeemilise personali esindaja;
 10. Eduard Latõšov, energiatehnoloogia instituudi dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 11. Sven Kamenev, energiatehnoloogia instituudi juhtivinsener, töötajate esindaja;
 12. Kertu Lepiksaar, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.

Nõukogu koosseisu volitused kehtivad alates 01.10.2022 kuni 31.08.2025.